Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Yr anerchiad blynyddol i’r holl staff, 16/29/30 Medi 2014

30 Medi 2014

Rwyf newydd gwblhau fy nhri anerchiad blynyddol i’r holl staff, a braf oedd gweld cynifer o’r staff yn y digwyddiadau hynny eleni. Diolch i bawb a ddaeth iddynt. Os na allech chi ddod i’r rheiny ac os hoffech chi weld un o’r anerchiadau, cliciwch yma  i weld yr anerchiad a roddais ym Mynydd Bychan ac yma i weld cyfuniad o’r sesiynau holi ac ateb.