Day: 30 Medi 2014

HMC (Cynhadledd y Prifathrawon a’r Prifathrawesau)

Posted on 30 Medi 2014 by Colin Riordan

Cynhaliwyd sesiwn holi ac ateb Panel Prifysgolion cynhadledd flynyddol y Prifathrawon a’r Prifathrawesau gan Ysgol Busnes Prifysgol Caerdydd. Daeth y cynadleddwyr o’r Celtic Manor i’r Brifysgol ar gyfer y sesiwn ac roeddwn i’n un o’r panel. Y cadeirydd oedd Chris Ramsey (Prifathro Ysgol y Brenin, Caer, a Chadeirydd Pwyllgor Prifysgolion yr HMC/GSA), ac aelodau eraill
Read moreE-bost yr Is-Ganghellor i holl staff ar gyfer Medi 2014

Posted on 30 Medi 2014 by Mark Williams

Annwyl gydweithiwr Rwy’n ysgrifennu hwn wrth deithio adref ar ôl arwain dirprwyaeth gan Brifysgol Caerdydd i Leuven yng Ngwlad Belg, lle y llofnodais gytundeb gyda’r Athro Rik Torfs, Is-Ganghellor KU Leuven, i sefydlu ein dwy brifysgol mewn partneriaeth strategol allweddol. Cawsom groeso hynod o gynnes a chan i’n hymweliad gyd-ddigwydd â dechrau’r flwyddyn academaidd newydd
Read more