Day: 29 Medi 2014

Agor adeilad newydd yr Ysgol Busnes

Posted on 29 Medi 2014 by Colin Riordan

Pleser gwirioneddol i mi oedd agor Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd yn ffurfiol. Bydd yr adeilad, a gostiodd £14.5m, yn ganolbwynt dysgu ac addysgu, ac ynddo bydd y darlithfeydd diweddaraf un, parthau astudio gweithredol ac ‘ystafell fasnachu’ technegol-uchel i ddenu’r myfyrwyr busnes gorau un o bob cwr o’r byd. Mae’r Ganolfan newydd yn ymgorfforiad
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Medi 2014

Posted on 29 Medi 2014 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd adroddiad ar weithdai Y Ffordd Ymlaen: Gwneud Iddo Ddigwydd a redwyd yn ystod 2013/14. Crynhodd yr adroddiad ddarganfyddiadau arolwg a seiliwyd ar ddadansoddiad o’r allbynnau, arolwg ar-lein, grŵp ffocws a rhai cyfweliadau un-i-un dilynol. Ar y cyfan, llwyddodd y gweithdai i gael y staff i ymgysylltu â’r strategaeth ac â’r ffyrdd y
Read more


The promise of a bright future for business school teaching

Posted on 29 Medi 2014 by

At the end of September I was very pleased to be invited to the opening of the new Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre. It reflects a £14.5 million investment by the University in the School’s facilities and aesthetically there is a lot to appreciate, such as the the external curved facade which houses the
Read more