Skip to main content

Medi 29, 2014

Agor adeilad newydd yr Ysgol Busnes

Agor adeilad newydd yr Ysgol Busnes

Postiwyd ar 29 Medi 2014 gan Colin Riordan

Pleser gwirioneddol i mi oedd agor Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd yn ffurfiol. Bydd yr adeilad, a gostiodd £14.5m, yn ganolbwynt dysgu ac addysgu, ac ynddo bydd y darlithfeydd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Medi 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Medi 2014

Postiwyd ar 29 Medi 2014 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd adroddiad ar weithdai Y Ffordd Ymlaen: Gwneud Iddo Ddigwydd a redwyd yn ystod 2013/14. Crynhodd yr adroddiad ddarganfyddiadau arolwg a seiliwyd ar ddadansoddiad o’r allbynnau, arolwg ar-lein, […]

The promise of a bright future for business school teaching

The promise of a bright future for business school teaching

Postiwyd ar 29 Medi 2014 gan

At the end of September I was very pleased to be invited to the opening of the new Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre. It reflects a £14.5 million investment […]