Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Cyfarfod o Fwrdd UCAS

26 Medi 2014

Fel aelod o Fwrdd UCAS, bydda i’n mynd i gyfarfodydd rheolaidd y Bwrdd. Cynhaliwyd y cyfarfod hwn yn Llundain ar ôl ein Diwrnod Strategaeth blynyddol. I gael gwybod rhagor am aelodau’r Bwrdd, ewch i http://www.ucas.com/about-us/inside-ucas/ucas-board-executive/meet-ucas-board#