Day: 26 Medi 2014

Cyfarfod o Fwrdd UCAS

Posted on 26 Medi 2014 by Colin Riordan

Fel aelod o Fwrdd UCAS, bydda i’n mynd i gyfarfodydd rheolaidd y Bwrdd. Cynhaliwyd y cyfarfod hwn yn Llundain ar ôl ein Diwrnod Strategaeth blynyddol. I gael gwybod rhagor am aelodau’r Bwrdd, ewch i http://www.ucas.com/about-us/inside-ucas/ucas-board-executive/meet-ucas-board#
Read more


Y Ffordd Ymlaen

Posted on 26 Medi 2014 by Colin Riordan

Mae’r rhifyn hwn o Blas yn rhoi’r newyddion diweddaraf ichi am ddiwygiad diweddar Y Ffordd Ymlaen. Mae’n esbonio arwyddocâd cynyddol arloesedd ac yn rhoi manylion ichi am ein Gŵyl Arloesedd ‘Camu Ymlaen/Fast Forward’. Hefyd mae’n esbonio rhai o’r prosiectau a ddeilliodd o sesiynau Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd y llynedd ac yn esbonio newid allweddol yng ngweithdai eleni. Mae
Read more