Day: 24 Medi 2014

Uwchgynhadledd y Bwrdd Clinigol

Posted on 24 Medi 2014 by

Heddiw fe es i Uwchgynhadledd Bwrdd Clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Neuadd y Ddinas. Ar ei ôl, cynhaliwyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol gyda’r hwyr. I gael gwybod rhagor am aelodau’r Bwrdd neu am Fwrdd Iechyd y Brifysgol, gweler eu gwefan.
Read more