Day: 22 Medi 2014

Partneriaeth â KU Leuven

Posted on 22 Medi 2014 by Colin Riordan

Roeddllofnodi cytundeb i gydweithredu â Phrifysgol Leuven ar 22 Medi yn ddigwyddiad nodedig i Brifysgol Caerdydd. Bydd y bartneriaeth yn cynyddu’n hincwm ymchwil, yn creu cynlluniau newydd i gydweithio ar ymchwil ac yn cynnig rhagor o gyfle i fyfyrwyr a staff astudio ac addysgu dramor. Teithiais i Wlad Belg gyda’m cyd-aelodau o’r Bwrdd, yr Athro
Read more