Day: 21 Medi 2014

Caerdydd ac Ehangu Mynediad

Posted on 21 Medi 2014 by Mark Williams

Mae cyfeiriad strategol y Brifysgol, fel y’i cyflwynir yn Y Ffordd Ymlaen 2012-17, a Strategaeth ategol Addysg a Mynfyrwyr yn datgan y bydd Caerdydd yn recriwtio’r myfyrwyr mwyaf disglair o bob rhan o gymdeithas, gan ganolbwyntio’n benodol ar grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli. Ehangu Mynediad (EM) yng Nghaerdydd sy’n gyfrifol am recriwtio a chadw myfyrwyr o amrywiaeth fawr o
Read more