Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Sesiwn Sefydlu gan y Brifysgol

16 Medi 2014

Ar ôl cael fy sefydlu’n aelod o Fwrdd Comisiwn Fulbright ddoe, braf oedd cael arwain y sesiwn sefydlu i staff newydd ym Mhrifysgol Caerdydd heddiw. Bydda i’n hoffi cyflwyno’r sesiwn sefydlu pryd bynnag y gallaf. Mae’n wych cael cyfarfod â staff newydd, eu cyflwyno i’r Brifysgol ac ateb eu cwestiynau. Byddwn ni’n cynnal sesiwn sefydlu bob mis, ac er na alla i eu gwneud nhw i gyd, bydda i’n llwyddo i wneud ambell un bob blwyddyn. Os na alla i wneud hynny, aelod o’r Uwch-Dîm fydd yn arwain y sesiwn.