Day: 16 Medi 2014

Sesiwn Sefydlu gan y Brifysgol

Posted on 16 Medi 2014 by Colin Riordan

Ar ôl cael fy sefydlu’n aelod o Fwrdd Comisiwn Fulbright ddoe, braf oedd cael arwain y sesiwn sefydlu i staff newydd ym Mhrifysgol Caerdydd heddiw. Bydda i’n hoffi cyflwyno’r sesiwn sefydlu pryd bynnag y gallaf. Mae’n wych cael cyfarfod â staff newydd, eu cyflwyno i’r Brifysgol ac ateb eu cwestiynau. Byddwn ni’n cynnal sesiwn sefydlu
Read more