Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Cynhadledd Flynyddol Aelodau Universities UK, 9-11 Medi 2014

11 Medi 2014

Ganol Medi, fe es i gynhadledd flynyddol yr UUK yn Leeds. Y thema eleni oedd ‘cryfder mewn amrywiaeth’. Y neges allweddol oedd bod sefyllfa prifysgolion yn unigryw am eu bod yn arwain newidiadau a all helpu i esgor ar gyfleoedd amrywiol a thrawsnewid bywydau llu o bobl. Ymhlith y siaradwyr yn y gynhadledd roedd yr Athro Syr Christopher Snowden, Llywydd Universities UK, a’r Gwir Anrh Greg Clark AS, y Gweinidog Gwladol dros Swyddfa’r Cabinet (Dinasoedd a’r Cyfansoddiad) a’r Gweinidog Gwladol dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth. Os oes gennych chi ddiddordeb, cewch chi weld a gwrando ar rai o’r anerchiadau allweddol yn http://www.universitiesuk.ac.uk/events/AnnualConference/Pages/Films2014AnnualConference.aspx. Cefais wahoddiad i eistedd ar banel ar ‘Goblygiadau cyfansoddiadol refferendymau’r Alban ac Ewrop’. Roedd y panel yn cynnwys Bill Rammell (cynfyfyriwr o Gaerdydd, cyn-AS Llafur ac Is-Ganghellor Prifysgol Swydd Bedford ar hyn o bryd) a’r Athro Pete Downes (Is-Ganghellor Prifysgol Dundee a Chynullydd Prifysgolion yr Alban ar hyn o bryd). Y cadeirydd oedd y newyddiadurwraig Miranda Green.

Wrth ddychwelyd i Gaerdydd â’r thema ‘cryfder mewn amrywiaeth’ yn flaenllaw yn fy meddwl, clywais i ni gael marciau llawn yng nghanllaw Stonewall ‘Gay By Degree’ (un o ddim ond chwe phrifysgol i wneud hynny ledled y wlad) ac i ni lwyddo hefyd i gael ein dyfarniad efydd Athena SWAN wedi’i adnewyddu am ein hymrwymiad i fenywod mewn gwyddoniaeth. Os oes cryfder mewn amrywiaeth, mae Caerdydd yn mynd o nerth i nerth.

Cysylltau perthnasol
http://www.universitiesuk.ac.uk/events/Pages/UniversitiesUKAnnualMembers’Conference.aspx
http://www.universitiesuk.ac.uk/highereducation/Pages/AnnualConferenceUUKPresidentSpeech2014.aspx#.VC6TYvldXTo