Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cyfarfodydd GW4

11 Medi 2014

Teithiais i Brifysgol Exeter heddiw i gyfarfod â chydweithwyr o’n cynghrair GW4ar gyfer cyfarfod o’r Bwrdd. Cytunwyd i ddatblygu strategaeth pum-mlynedd i’r gynghrair. Yn y prynhawn, eisteddais ar banel llif-gwaith Adeiladu Cymunedau GW4 i adolygu’r ceisiadau i’r gronfa cychwyn a chyflymu. Cytunwyd i ddyfarnu cyllid i 13 o geisiadau cychwyn a phum cais cyflymu, cyfanswm o £459,000. Braf oedd cyfarfod â’n cydweithwyr GW4 eto a bod mewn sefyllfa i ni ddatblygu rhagor ar ein mentrau.