Skip to main content

Medi 11, 2014

Cynhadledd Flynyddol Aelodau Universities UK, 9-11 Medi 2014

Postiwyd ar 11 Medi 2014 gan Colin Riordan

Ganol Medi, fe es i gynhadledd flynyddol yr UUK yn Leeds. Y thema eleni oedd ‘cryfder mewn amrywiaeth’. Y neges allweddol oedd bod sefyllfa prifysgolion yn unigryw am eu bod […]

Cyfarfodydd GW4

Cyfarfodydd GW4

Postiwyd ar 11 Medi 2014 gan

Teithiais i Brifysgol Exeter heddiw i gyfarfod â chydweithwyr o’n cynghrair GW4ar gyfer cyfarfod o’r Bwrdd. Cytunwyd i ddatblygu strategaeth pum-mlynedd i’r gynghrair. Yn y prynhawn, eisteddais ar banel llif-gwaith […]