Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cyfarfod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

9 Medi 2014

Treuliais heddiw mewn cyfarfod diwrnod-cyfan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn Mynydd Bychan. Gan fy mod i’n Aelod Annibynnol o’r Bwrdd, bydda i’n mynd i lu o ddigwyddiadau fel hwn yn ystod y flwyddyn. Dyma’r cyfarfod cyntaf o’r Bwrdd oddi ar wyliau’r haf a bu’n gyfle i mi ailgysylltu â’n cydweithwyr o’r Bwrdd Iechyd.