Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

NATO wedi’r Uwchgynhadledd yng Nghymru

2 Medi 2014

Ddeuddydd cyn Uwchgynhadledd NATO ar 4-5 Medi, cynhaliodd Prifysgol Caerdydd gynhadledd academaidd o bwys o dan y teitl NATO wedi Uwchgynadledd Cymru. Pleser mawr oedd cael croesawu 150 o feddylwyr a phenderfynwyr rhyngwladol blaenllaw ym maes diogelwch ac amddiffyn rhyngwladol i Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd. Y nod oedd trafod amcanion a swyddogaethau’r Gynghrair pan fo’r dirwedd ddiogelwch yn newid mor gyflym. Rhoes Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrh Carwyn Jones AC, groeso meddylgar a chynnes i ni gan bwysleisio ymrwymiad Llywodraeth Cymru i NATO ac i lwyddiant yr Uwchgynhadledd. Dywedodd y Llysgennad Kolinda Grabar-Kitarović, Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyo NATO dros Ddiplomyddiaeth Gyhoeddus, fod y gynhadledd yn cynnig fforwm i ymarferwyr ac arbenigwyr academaidd gyd-drafod, helpu NATO i ailystyried problemau sy’n peri gofid byd-eang a helpu i lywio gweithredoedd at y dyfodol. Rwy’n ddiolchgar i Adran Diplomyddiaeth Gyhoeddus NATO am gyd-noddi’r gynhadledd. Y prif siaradwr agoriadol oedd yr Athro Stephen Krasner o Brifysgol Stanford. Cyflwynodd ef anerchiad nodedig gan ddadlau mai’r her fwyaf sy’n wynebu NATO yw “ymrafael ynghylch sofraniaeth” wrth i wladwriaethau sy’n methu fygwth heddwch a diogelwch y byd. Ar hyd y dydd cynhaliwyd cyfres o baneli o wneuthurwyr polisïau, meddylwyr ac academyddion blaenllaw, ac ar y diwedd cafwyd araith gan Ddirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, y Llysgennad Alexander Vershbow, a osodai’r agenda. I gael gwybod rhagor am y rhaglen a gweld sut yr aeth y diwrnod, gweler http://www.cardiff.ac.uk/cy/wales-summit/home