Wypełnij ankietę

ankieta

Głównym celem ankiety jest poznanie poglądów i opinii Polaków żyjących w UK na temat roli polskich mediów etnicznych w procesie integracji ze społeczeństwem przyjmującym. Ankieta zawiera 32 pytania, których wypełnienie powinno zająć Pani/Panu około 10 minut. Ankieta jest anonimowa. Zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

Termin media etniczne, używany w ankiecie, należy rozumieć jako media tworzone przez i dla polskich migrantów mieszkających w Wielkiej Brytanii. Mediami etnicznym są takie tytuł jak, na przykład: Cooltura, Polish Express, Goniec Polski, Londynek i liczne mniejsze polskie portale na terenie UK. Mediami etnicznymi w tym rozumieniu nie są media produkowane w Polsce np. Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska czy Wirtualna Polska.

Aby wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

 

 

 

 

Comments

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *