Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.
Diaspora i media etniczne w erze migracji

Latest posts

Polskie media etniczne w Wielkiej Brytanii a integracja Polaków ze społeczeństwem brytyjskim – zaproszenie do udziału w projekcie badawczym.

Uncategorized

Polskie media etniczne w Wielkiej Brytanii a integracja Polaków ze społeczeństwem brytyjskim – zaproszenie do udziału w projekcie badawczym.

Posted on 27 October 2015 by Michal Tuchowski

Wielka Brytania coraz wyraźniej odchodzi od wielokulturowości rozumianej jako polityka państwa wspierająca kultury mniejszości etnicznych. Rząd brytyjski kładzie za to coraz silniejszy nacisk na integrację społeczną w ramach zróżnicowanego społeczeństwa. […]