Enterprise

Tyfwch eich syniad gyda Syniad 2019

Mae SYNIAD yma i rymuso myfyrwyr i ddod yn arloeswyr drwy dyfu eu syniadau a’u hyder. 

Cystadleuaeth SYNIAD  

Ffocws SYNIAD 2019 yw ein cystadleuaeth syniadau.  

Yn fwy nag erioed, mae angen syniadau gwych ar y byd i darfu ar y cyffredin. Rydym wedi gweithio gyda Chanolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewid Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd (https://cast.ac.uk/) i herio myfyrwyr i rannu syniad a fyddai’n gwella un o’r meysydd hyn: 

  • Bwyd a diet  
  • Defnydd materol   
  • Trafnidiaeth a symudedd  
  • Gwresogi ac oeri 

Mae’n sgìl hynod o werthfawr i ddatblygu a rhannu syniad. Rydym yn annog cymaint â phosibl o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd i roi cynnig arni! 

Gwobray 

Bydd yr enillydd yn derbyn £1,250, gyda chefnogaeth Santander Universities – yn ogystal â gwobrau i’r ail.   

Bydd pawb sy’n cystadlu yn cael dolen archebu unigryw i ddarlith SYNIAD gan James Poulter nos 19 Tachwedd 2019. Mae James Poulter yn gyn-bennaeth llwyfan y grŵp Lego a sylfaenydd Voice2.  

Sut i gystadlu   

  1. Darllenwch her SYNIAD  
  2. Cael syniad*  
  3. Creu cyfrif ar Simply Do Ideas  
  4. Paratowch fideo 5-munud   

Mae’r cystadleuaeth yn cau ar 21 Tachwedd 2019 

* Mae cael syniad gwych a’i rannu gyda’r byd yn cymryd sgiliau a hyder. Mae ein rhaglen ddigwyddiadau yma yn helpu chi i dyfu syniadau. 

Dewch o hyd i ‘ r sesiwn galw heibio neu’r gweithdy nesaf: https://buff.ly/308iiHp  

Wedi cael eich ysbrydoli? Dewch i gymryd rhan mewn Menter a Dechrau Busnes!

Oes gennych chi ysbrydoliaeth a dyheadau entrepreneuraidd? Gallai Menter a Dechrau Business eich helpu i wireddu eich potensial llawn mewn busnes ac entrepreneuriaeth. Mae’n ymwneud â meddwl yn greadigol, sylwi ar gyfleoedd, gwneud i bethau ddigwydd a datblygu sgiliau ar gyfer bywyd. Nid mater o fusnes yn unig yw hyn; Mae’n ymwneud â’ch helpu chi i wneud y gorau ohonoch eich hun.

Rydym yn cynnal gweithdai, cystadlaethau a sesiynau i’ch helpu i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth. Chwilio am ‘Dechrau Busnes’ ar y fewnrwyd.

Eich adborth a’ch helpu

A oedd y blog hwn yn ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar sylwadau isod, ac os oes unrhyw beth pellach yr hoffech chi ei wybod, gofynnwch cwestiynau yno hefyd.

Dymuniadau gorau,

Menter a Dechrau Busines

Comments

No comments.

Leave a Reply