Work Experience

Manteisiwch i’r eithaf ar eich haf gydag Interniaeth yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd!

Gŵyl y Dyn Gwyrdd yw’r ŵyl gerddoriaeth, gwyddoniaeth a chelfyddydau awyr agored fwyaf yng Nghymru. Mae’n adnabyddus am gefnogi artistiaid newydd, gyda llawer o fandiau llwyddiannus wedi perfformio yno am y tro cyntaf. Mae’n un o’r nifer fach o wyliau annibynnol mawr sy’n dal i fodoli yn y DU. Mae’n gwrthod nawdd corfforaethol ac yn defnyddio’r rhyddid hwnnw i gefnogi amrywiaeth o brosiectau gan gynnwys ymgysylltu â gwyddoniaeth, cefnogaeth i bobl ifanc a rhai sy’n agored i niwed, busnesau bach a’r amgylchedd.

O’r chwith i’r dde: – Interniaid Prifysgol Caerdydd:
Jessica Roberts, Erin Brown a Jessica Sayce.

Wrth weithio mewn partneriaeth â Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Prifysgol Caerdydd, mae’r Dyn Gwyrdd yn cynnig nifer o Interniaethau cyffrous dros yr haf.

Mae’r rolau hyn yn gyfle gwych i fod yn rhan o un o’r timau gwyliau gorau yn y DU, yn ogystal â magu sgiliau bywyd a sgiliau ymarferol wrth wneud hynny. Bydd hyn yn eich helpu gyda’ch ceisiadau am swyddi ar gyfer nifer fawr o rolau amrywiol yn y dyfodol. Does dim rhaid i chi gymryd ein gair ni, edrychwch ar Interniaid llwyddiannus y Dyn Gwyrdd llynedd a sut brofiad cawson nhw:

Kelly Tavener, Myfyriwr BA Rheoli Busnes
Wedi cwblhau Interniaeth Cyswllt yr Artistiaid gyda’r Dyn Gwyrdd

“Roedd yn brofiad anhygoel. Mae tîm Cyswllt yr Artistiaid, a sefydliad Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn gyffredinol, yn groesawgar ac yn gefnogol ac yn barod i’m helpu i ddysgu. Cefais swydd hefyd ar gyfer y flwyddyn nesaf, gan eu bod wedi cynnig swydd barhaol i mi fel Rheolwr Storfeydd! Dyma beth allwch chi ei gael drwy wneud interniaeth fel fy un i – creu cysylltiadau a chael profiad gwych, yn ogystal â gwella rhagolygon gyrfa ar gyfer y dyfodol.”

Jessica Roberts, BA Newyddiaduraeth a Chyfathrebu
Wedi cwblhau Interniaeth Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd

“Fe wnaeth y tîm clos o saith oedd yn gweithio yn swyddfa Llundain wneud i mi deimlo’n gartrefol o’r dechrau. Roedd yn ffordd dda o ddysgu am yr ŵyl a pharatoi ar gyfer fy amser ar y safle.
Cefais lawer o gefnogaeth barhaus gan bawb, gan gynnwys fy rheolwr gwych (Jo) a gynigiodd arweiniad gyda fy ngwaith, ond hefyd gyfle i mi fod yn annibynnol. Roedd y berthynas rhwng Y Dyn Gwyrdd a Phrifysgol Caerdydd yn golygu fy mod i’n cael llawer o adborth a chefnogaeth barhaus trwy gydol y profiad unigryw hwn. Rwy’n teimlo gymaint yn fwy hyderus ar ôl gweithio yn y Dyn Gwyrdd.”

Erin Brown, BA Y Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant
Wedi cwblhau Interniaeth Gweithrediadau gyda’r Dyn Gwyrdd.

“Roedd y cyfle hwn yn anhygoel. Fe wnes i ddysgu gymaint yn ogystal â chael amser da iawn, yn profi pethau na fyddai wedi bod yn bosibl cyn hynny. Mae gweithio yn y Dyn Gwyrdd wedi rhoi sgiliau a gwybodaeth ddefnyddiol i mi am reoli digwyddiadau, gwyliau a’r diwydiant cerddoriaeth. Mae’r ŵyl yn ei chyfanrwydd yn hollol unigryw ac mae wedi bod yn fraint cael bod yn rhan ohoni.”

Yr haf yw’r cyfle perffaith i gael profiad hanfodol ar gyfer eich CV a’ch paratoi ar gyfer y farchnad swyddi yn y byd go iawn ar ôl graddio. Mae’r Dyn Gwyrdd yn cynnig y cyfleoedd cyffrous a phrin canlynol.
I gael y cyfle i gymryd rhan, dilynwch y dolenni a llenwi’r ffurflen gais:

Interniaeth Cefnogaeth Weithredol
Dyddiad cau: 12 Mai

Interniaeth Marchnata a Gwasg yr Ŵyl
Dyddiad cau: 12 Mai

Interniaeth Cyswllt yr Artistiaid
Dyddiad cau: 12 Mai

Interniaeth Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd
Dyddiad cau: 12 Mai

Interniaeth Logisteg yr Ŵyl
Dyddiad cau: 19 Mai

Beth amdani, felly? Gwnewch gais nawr. Enillwch brofiad. Byddwch gam ar y blaen.

Comments

No comments.

Leave a Reply