Enterprise

Lle cydweithio am ddim gydag YMLAEN!

Ydych chi’n bwriadu datblygu eich syniad busnes neu ystyried gweithio’n llawrhydd? Darganfyddwch sut y gallech gael lle desg am ddim mewn canolfan gydweithio Caerdydd ynghyd â chyllid sbarduno i ddod â’ch syniad yn fyw. 

Mae’r cynllun YMLAEN yn cynnig gofod desg am ddim i fyfyrwyr a graddedigion mewn canolfan gydweithio leol. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn derbyn mentora a chyllid sbarduno proffesiynol. 

Mae’r cyfle hwn yn agored i: 

  • Myfyrwyr presennol sy’n edrych i wneud lleoliad fel rhan o’u cwrs 
  • Yw graddedigion Prifysgol Caerdydd 
  • Wedi’u lleoli yng Nghaerdydd a’r Dinas-ranbarth 
  • Gyda syniad busnes neu ystyried gweithio’n llawrhydd neu prosiectau cymunedol 

Bydd cefnogaeth gan y tîm Menter a Dechrau Busines i helpu datblygiad eich menter. 

Ceisiwch nawr: 

Gallwch ddatgloi YMLAEN drwy ein pecyn cymorth dechrau busnes 

Trefnu sesiwn agoriadol 

Wedi cael eich ysbrydoli? Dewch i gymryd rhan mewn Menter a Dechrau Busnes!

Oes gennych chi ysbrydoliaeth a dyheadau entrepreneuraidd? Gallai Menter a Dechrau Business eich helpu i wireddu eich potensial llawn mewn busnes ac entrepreneuriaeth. Mae’n ymwneud â meddwl yn greadigol, sylwi ar gyfleoedd, gwneud i bethau ddigwydd a datblygu sgiliau ar gyfer bywyd. Nid mater o fusnes yn unig yw hyn; Mae’n ymwneud â’ch helpu chi i wneud y gorau ohonoch eich hun.

Rydym yn cynnal gweithdai, cystadlaethau a sesiynau i’ch helpu i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth. Chwilio am ‘Dechrau Busnes’ ar y fewnrwyd.

Eich adborth a’ch helpu

A oedd y blog hwn yn ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar sylwadau isod, ac os oes unrhyw beth pellach yr hoffech chi ei wybod, gofynnwch cwestiynau yno hefyd.

Dymuniadau gorau,

Menter a Dechrau Busines