Enterprise, More, Preparing for your future

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth SYNIAD!

Mis Tachwedd diwethaf agorwyd gystadleuaeth gyffrous SYNIAD, a roddodd gyfle i fyfyrwyr ddod yn arloeswyr drwy dyfu eu syniadau a’u hyder.

Ond roeddem hefyd am fynd â phethau gam ymhellach, felly fe wnaethom weithio gyda Chanolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewid Cymdeithasol (https://cast.ac.uk/) Prifysgol Caerdydd, ac annog myfyrwyr i rannu syniad a allai greu newid mawr yn y byd.

Cwrdd â’r enillydd

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai Simon Betts (MEng Electrical & Electronic Engineering) yw’r enillydd. Croesawodd Simon y brîff yn frwdfrydig yn y cyflwyniad ac hefyd sut y byddai’n gwneud gwahaniaeth sylweddol i’r byd fel y gwyddom.

Syniad Simon:

Rhwydwaith o gerbydau ymreonomaidd rhyng-gysylltiedig a rennir, yn hytrach na’r dull traddodiadol o fod yn berchen ar ein cerbydau hylosgi ein hunain. Gwyliwch ei gofnod fideo yma:Fel yr buddugwr, enillodd Simon yr iPad newydd sbon a £100. Dyma oedd ganddo i’w ddweud….

“Does dim geiriau go iawn sy’n disgrifio’n iawn pa mor hapus ydw i i ennill cystadleuaeth Syniad, nid oherwydd y wobr ond am ei bod yn dechrau cyfleu y neges y gall y byd newid. Mae’r gystadleuaeth yn wydr y gall eraill ei ddefnyddio i weld beth mae pobl fel fi yn ei wneud i geisio helpu i newid y byd; wedi’r cyfan, dechreuodd pob busnes anhygeol a phob syniad gwych rywle. Dyma i mi yw dechrau byd gwell.”

Llongyfarchiadau, Simon!

Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cydfyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.