Skip to main content

Student Mentors

Dyma Bethany Lane: Myfyrwyr Cymeradwyaeth Uchel Gwobr Caerdydd

Dyma Bethany Lane: Myfyrwyr Cymeradwyaeth Uchel Gwobr Caerdydd

Postiwyd ar 8 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ymuno â Gwobr Caerdydd?Roeddwn i wedi clywed llawer am Wobr Caerdydd, ac, yn ôl pob golwg, eisoes yn gwneud llawer o bethau a allai gyfrannu […]

Clare: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Clare: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Postiwyd ar 13 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

“Helo bawb, Clare ydw i, myfyrwraig trydedd flwyddyn sy'n astudio Hanes yr Henfyd. Rwyf wedi bod ynghlwm wrth y cynllun mentora ers fy niwrnod cyntaf un yn y Brifysgol - […]

Ffion: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Ffion: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Postiwyd ar 12 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

“Helo bawb, fy enw i yw Ffion, ac rwy’n fyfyrwraig meistr integredig yn fy mhedwaredd flwyddyn yn Ysgol y Biowyddorau, a hefyd Ymgynghorydd Mentora ar gyfer Mentoriaid Myfyrwyr y Biowyddorau.  […]

Kaiya: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Kaiya: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Postiwyd ar 5 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

“Er mwyn llwyddo yn y farchnad swyddi ar ôl graddio, mae’n bwysig llwyddo yn eich gradd yn ogystal â datblygu eich sgiliau drwy gyfleoedd i gael profiad gwaith. Mae cyflogwyr […]

Sophie: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Sophie: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Postiwyd ar 5 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

"Shwmae, Sophie ydw i, ac roeddwn i’n Fentor Myfyrwyr yn ystod fy ail flwyddyn yn y brifysgol. Rhoddodd y cynllun lawer iawn o foddhad i mi am fy mod yn […]

Fy awgrymiadau ardderchog ar gyfer wythnos y glas…

Fy awgrymiadau ardderchog ar gyfer wythnos y glas…

Postiwyd ar 24 Medi 2019 gan Your Student Life Supported

Helo bawb, Clare ydw i, myfyriwr trydedd flwyddyn sy'n astudio Hanes yr Henfyd. Rydw i hefyd yn fentor myfyrwyr. Mae'r cynllun mentoriaid myfyrwyr yn paru myfyrwyr blwyddyn gyntaf (mentoreion) â […]

Llongyfarchiadau i Fentoriaid Myfyrwyr ac Ymgynghorwyr Mentora eleni!

Llongyfarchiadau i Fentoriaid Myfyrwyr ac Ymgynghorwyr Mentora eleni!

Postiwyd ar 3 Mehefin 2019 gan Your Student Life Supported

Mae Ann Mc Manus, Rheolwr Mentora, yn cydnabod cyfraniad a chyflawniadau Mentoriaid ac Ymgynghorwyr Myfyrwyr eleni, ac yn diolch iddynt am sicrhau ei bod hi’n flwyddyn lwyddiannus arall... Rwyf fi […]