Skip to main content

Hyrwyddwyr Myfyrwyr

Datblygu addysg ddigidol yn yr iaith Gymraeg

Datblygu addysg ddigidol yn yr iaith Gymraeg

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Fy enw i yw Luned Hunter a dwi ar fin dechrau fy nhrydedd flwyddyn yn astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Modern. Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf dwi wedi bod yn […]

Gweithio ar y cyflwyniad digidol i fyfyrwyr

Gweithio ar y cyflwyniad digidol i fyfyrwyr

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Ella Fy enw i yw Ella a dwi’n Hyrwyddwr Myfyrwyr yn y Brifysgol. Fel y gwyddoch, ym mis Mawrth 2020, gweithredodd Prifysgol Caerdydd yn gyflym i wneud ei hastudiaethau’n rhithwir […]

Fy ngwaith gyda staff i helpu i lunio ein haddysg ddigidol

Fy ngwaith gyda staff i helpu i lunio ein haddysg ddigidol

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Clarissa, MSc yn yr Amgylchedd a Datblygu yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Fy enw i yw Clarissa a dwi’n astudio MSc yn yr Amgylchedd a Datblygu yn yr Ysgol […]

Luned: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Luned: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Postiwyd ar 19 Mai 2020 gan Your Student Life Supported

Fy enw i yw Luned Mari Hunter ac rwyf yn astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Modern ym Mhrifysgol Caerdydd. Y bwriad ar ôl cwblhau fy ngradd yw gwneud cwrs MA mewn […]

Grzegorz: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Grzegorz: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Postiwyd ar 19 Mai 2020 gan Your Student Life Supported

Fy enw i yw Grzegorz ac rwy'n fyfyriwr PhD ar fy mlwyddyn olaf mewn Microbioleg Fferyllol. Bûm yn Hyrwyddwr Myfyrwyr am bron i ddwy flynedd ac roedd yn brofiad gwerthfawr […]

Clarissa: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Clarissa: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Postiwyd ar 29 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

Clarissa Le Neindre-Hubbard, PGT Daearyddiaeth a Chynllunio "Roedd dau reswm imi gael fy ysgogi i ddod yn hyrwyddwr myfyrwyr. Yn gyntaf, fel myfyriwr MSc, roeddwn i eisiau dod o hyd […]