Skip to main content

New Students

Sut i arbed arian yn eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol (a beth na ddylech ei wneud o gwbl)

Sut i arbed arian yn eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol (a beth na ddylech ei wneud o gwbl)

Postiwyd ar 24 Medi 2020 gan Your Student Life, Supported

Ysgrifennwyd gan Hannah Chapman Mae eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol bob amser yn dod â chymysgedd o emosiynau. Yn bennaf o gyffro i fod yn dechrau pennod arall yn […]

Datblygu addysg ddigidol yn yr iaith Gymraeg

Datblygu addysg ddigidol yn yr iaith Gymraeg

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Fy enw i yw Luned Hunter a dwi ar fin dechrau fy nhrydedd flwyddyn yn astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Modern. Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf dwi wedi bod yn […]

Gweithio ar y cyflwyniad digidol i fyfyrwyr

Gweithio ar y cyflwyniad digidol i fyfyrwyr

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Ella Fy enw i yw Ella a dwi’n Hyrwyddwr Myfyrwyr yn y Brifysgol. Fel y gwyddoch, ym mis Mawrth 2020, gweithredodd Prifysgol Caerdydd yn gyflym i wneud ei hastudiaethau’n rhithwir […]

Fy ngwaith gyda staff i helpu i lunio ein haddysg ddigidol

Fy ngwaith gyda staff i helpu i lunio ein haddysg ddigidol

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Clarissa, MSc yn yr Amgylchedd a Datblygu yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Fy enw i yw Clarissa a dwi’n astudio MSc yn yr Amgylchedd a Datblygu yn yr Ysgol […]

Dw i eisiau joio tra fy mod i yn y Brifysgol, ond dw i ddim yn siŵr sut i dawelu meddwl fy rhieni fy mod i’n ddiogel?

Dw i eisiau joio tra fy mod i yn y Brifysgol, ond dw i ddim yn siŵr sut i dawelu meddwl fy rhieni fy mod i’n ddiogel?

Postiwyd ar 8 Hydref 2019 gan Your Student Life Supported

Eleanor o’r tîm Cwnsela Myfyrwyr yn ymateb i gyfyng-gyngor myfyriwr… Rydw i yn fy mlwyddyn gyntaf a dyma’r tro cyntaf i mi fyw oddi gartref. Mae fy Mam yn gefnogol […]

Fy awgrymiadau ardderchog ar gyfer wythnos y glas…

Fy awgrymiadau ardderchog ar gyfer wythnos y glas…

Postiwyd ar 24 Medi 2019 gan Your Student Life Supported

Helo bawb, Clare ydw i, myfyriwr trydedd flwyddyn sy'n astudio Hanes yr Henfyd. Rydw i hefyd yn fentor myfyrwyr. Mae'r cynllun mentoriaid myfyrwyr yn paru myfyrwyr blwyddyn gyntaf (mentoreion) â […]