Skip to main content

Cefnogi eich astudiaeth

Datblygu addysg ddigidol yn yr iaith Gymraeg

Datblygu addysg ddigidol yn yr iaith Gymraeg

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Fy enw i yw Luned Hunter a dwi ar fin dechrau fy nhrydedd flwyddyn yn astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Modern. Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf dwi wedi bod yn […]

Gweithio ar y cyflwyniad digidol i fyfyrwyr

Gweithio ar y cyflwyniad digidol i fyfyrwyr

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Ella Fy enw i yw Ella a dwi’n Hyrwyddwr Myfyrwyr yn y Brifysgol. Fel y gwyddoch, ym mis Mawrth 2020, gweithredodd Prifysgol Caerdydd yn gyflym i wneud ei hastudiaethau’n rhithwir […]

Fy ngwaith gyda staff i helpu i lunio ein haddysg ddigidol

Fy ngwaith gyda staff i helpu i lunio ein haddysg ddigidol

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Clarissa, MSc yn yr Amgylchedd a Datblygu yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Fy enw i yw Clarissa a dwi’n astudio MSc yn yr Amgylchedd a Datblygu yn yr Ysgol […]

Amser i Siarad Streiciau!

Amser i Siarad Streiciau!

Postiwyd ar 27 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

Gyda streic arall ar y gweill unwaith eto, roeddem am dawelu eich meddyliau nad yw’r byd ar ben, a bod cymorth a chyngor ar gael. Rydym yn deall y byddwch […]

‘Mae fy mhryder yn fy mharlysu mewn arholiadau – rwy’n poeni y byddaf yn methu!’

‘Mae fy mhryder yn fy mharlysu mewn arholiadau – rwy’n poeni y byddaf yn methu!’

Postiwyd ar 19 Ionawr 2020 gan Katrina

"Rwyf yn fy 2il flwyddyn a dwi wedi sylwi nad wyf yn ymdopi ag arholiadau yn dda iawn. Rwy’n ymdopi'n iawn â fy ngwaith cwrs yn ôl pob golwg, ond […]

Cyngor ynghylch arholiadau gan fyfyriwr ôl-raddedig sy’n gwybod orau!

Cyngor ynghylch arholiadau gan fyfyriwr ôl-raddedig sy’n gwybod orau!

Postiwyd ar 2 Ionawr 2020 gan Your Student Life Supported

Ewch ati i gynllunio! A’r tymor arholi’n agosáu’n gyflym, mae cynllunio mor bwysig. Pan ydw i’n dweud cynllunio, rwy’n golygu cynllunio pob dim. Mae eisoes digon o straen i fywyd, […]

Fy awgrymiadau ardderchog ar gyfer wythnos y glas…

Fy awgrymiadau ardderchog ar gyfer wythnos y glas…

Postiwyd ar 24 Medi 2019 gan Your Student Life Supported

Helo bawb, Clare ydw i, myfyriwr trydedd flwyddyn sy'n astudio Hanes yr Henfyd. Rydw i hefyd yn fentor myfyrwyr. Mae'r cynllun mentoriaid myfyrwyr yn paru myfyrwyr blwyddyn gyntaf (mentoreion) â […]

Dyma Ann, ein Rheolwr Sgiliau Astudio Academaidd, yn rhannu awgrymiadau trefnu, adolygu a strategaethau mewn arholiadau i’ch helpu i lwyddo…

Dyma Ann, ein Rheolwr Sgiliau Astudio Academaidd, yn rhannu awgrymiadau trefnu, adolygu a strategaethau mewn arholiadau i’ch helpu i lwyddo…

Postiwyd ar 30 Ebrill 2019 gan Your Student Life Supported

Mae'n eithaf arferol teimlo ychydig yn nerfus wrth feddwl am wneud arholiad, ond y newyddion da yw, gyda'r awgrymiadau hyn, gallwch ddechrau tymor yr arholiadau yn teimlo'n barod ac mewn […]

Awgrymiadau ynghylch sut i ymdopi â phryder cyn ac yn ystod arholiadau

Awgrymiadau ynghylch sut i ymdopi â phryder cyn ac yn ystod arholiadau

Postiwyd ar 30 Ebrill 2019 gan Your Student Life Supported

Dyma awgrymiadau gan Rachel, Ymarferydd Lles o’r Gwasanaeth Cwnsela, Iechyd a Lles, ynghylch sut i ymdopi â phryder yn ystod arholiadau ac wedi hynny. Mae pryderu cyn arholiad yn deimlad […]