Skip to main content

Iechyd a Lles

Iechyd meddwl ymysg dynion: Pedair ffordd i sicrhau bod eich cyfaill yn iawn

Iechyd meddwl ymysg dynion: Pedair ffordd i sicrhau bod eich cyfaill yn iawn

Postiwyd ar 2 Rhagfyr 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae'r Hyrwyddwr Lles, Baz, yn rhannu gwybodaeth ddefnyddiol ar edrych ar ôl eich iechyd meddwl, a sut y gallwch chi gadw llygad ar eich ffrindiau.

Diwrnod Coffa Pobl Drawsryweddol gan Christina, Hyrwyddwr Lles

Diwrnod Coffa Pobl Drawsryweddol gan Christina, Hyrwyddwr Lles

Postiwyd ar 24 Tachwedd 2020 gan Your Student Life, Supported

Dydd Gwener 20 Tachwedd oedd y diwrnod y buom ni’n galaru am ein brodyr, chwiorydd, ffrindiau, dieithriaid ac anwyliaid trawsryweddol sydd wedi marw oherwydd casineb trawsffobig.

4 Cam i gadw’n heini a phositif wrth ymneilltuo

4 Cam i gadw’n heini a phositif wrth ymneilltuo

Postiwyd ar 17 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

Pwysigrwydd cadw trefn Yn fy marn i, y peth pwysicaf yw cadw at drefn wrth ymneilltuo. Pan mae popeth o'n hamgylch mor ddryslyd ac ansicr y cam cyntaf i gynnal […]

Amser i Siarad Streiciau!

Amser i Siarad Streiciau!

Postiwyd ar 27 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

Gyda streic arall ar y gweill unwaith eto, roeddem am dawelu eich meddyliau nad yw’r byd ar ben, a bod cymorth a chyngor ar gael. Rydym yn deall y byddwch […]

Dathlu Mis Hanes LGBT +

Dathlu Mis Hanes LGBT +

Postiwyd ar 19 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

Helo bawb, Dyma Fis Hanes LGBT+, adeg o'r flwyddyn pan ydym yn cofio'r holl bobl a oedd yn ymroi i geisio hawliau, rhyddid a balchder. Ar yr adeg hon o'r […]

‘Mae fy mhryder yn fy mharlysu mewn arholiadau – rwy’n poeni y byddaf yn methu!’

‘Mae fy mhryder yn fy mharlysu mewn arholiadau – rwy’n poeni y byddaf yn methu!’

Postiwyd ar 19 Ionawr 2020 gan Katrina

"Rwyf yn fy 2il flwyddyn a dwi wedi sylwi nad wyf yn ymdopi ag arholiadau yn dda iawn. Rwy’n ymdopi'n iawn â fy ngwaith cwrs yn ôl pob golwg, ond […]

“Rydw i mewn perygl o roi’r gorau i’r Brifysgol gan fy mod i’n anhapus.’

“Rydw i mewn perygl o roi’r gorau i’r Brifysgol gan fy mod i’n anhapus.’

Postiwyd ar 19 Tachwedd 2019 gan Your Student Life Supported

Eleanor o’r tîm Cwnsela Myfyrwyr yn ymateb i gyfyng-gyngor myfyriwr… "Rydw i’n ei chael hi’n anodd ymgartrefu yn ôl yn y Brifysgol ar ôl yr haf. Rwy’n gweld gofynion yr […]

Codi llais am iselder a gorbryder

Codi llais am iselder a gorbryder

Postiwyd ar 9 Hydref 2019 gan Your Student Life Supported

Polly, un o Gynfyfyrwyr Caerdydd, a fu gynt yn Hyrwyddwr Llesiant, sy’n sôn am ei brwydrau gydag iselder a gorbryder... Dechreuodd fy symptomau iselder a gorbryder ddod i’r amlwg gyntaf […]

Dw i eisiau joio tra fy mod i yn y Brifysgol, ond dw i ddim yn siŵr sut i dawelu meddwl fy rhieni fy mod i’n ddiogel?

Dw i eisiau joio tra fy mod i yn y Brifysgol, ond dw i ddim yn siŵr sut i dawelu meddwl fy rhieni fy mod i’n ddiogel?

Postiwyd ar 8 Hydref 2019 gan Your Student Life Supported

Eleanor o’r tîm Cwnsela Myfyrwyr yn ymateb i gyfyng-gyngor myfyriwr… Rydw i yn fy mlwyddyn gyntaf a dyma’r tro cyntaf i mi fyw oddi gartref. Mae fy Mam yn gefnogol […]

Fy awgrymiadau ardderchog ar gyfer wythnos y glas…

Fy awgrymiadau ardderchog ar gyfer wythnos y glas…

Postiwyd ar 24 Medi 2019 gan Your Student Life Supported

Helo bawb, Clare ydw i, myfyriwr trydedd flwyddyn sy'n astudio Hanes yr Henfyd. Rydw i hefyd yn fentor myfyrwyr. Mae'r cynllun mentoriaid myfyrwyr yn paru myfyrwyr blwyddyn gyntaf (mentoreion) â […]