Skip to main content

Work Experience

Dilynwch yng nghamre gweithwyr allweddol: Darganfyddwch yrfa mewn Addysgu

Dilynwch yng nghamre gweithwyr allweddol: Darganfyddwch yrfa mewn Addysgu

Postiwyd ar 23 Chwefror 2021 gan Your Student Life, Supported

Bu cynnydd yn y ceisiadau am hyfforddiant athrawon ers pandemig y coronafeirws yn ôl y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgol (NFER). Mae'n amlwg bod diddordeb wedi tyfu yn y […]

Fy mhrofiad i o fewnwelediad ar y Campws

Fy mhrofiad i o fewnwelediad ar y Campws

Postiwyd ar 7 Rhagfyr 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae Lowri Pitcher yn dweud wrthym am ei mewnwelediad ar y Campws gyda'r tîm Bywyd Preswyl yma yn y Brifysgol. Beth yw eich interniaeth? Roedd yr interniaeth yn cynnwys cysylltu […]

Martina: Ysbrydoli gwyddonwyr ifanc drwy brofiad gwaith

Martina: Ysbrydoli gwyddonwyr ifanc drwy brofiad gwaith

Postiwyd ar 25 Medi 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae Martina Bonassera yn ysgrifennu am ei lleoliad dros yr haf Mae Martina Bonassera yn ysgrifennu am ei lleoliad dros yr haf, sydd wedi rhoi profiad gwaith hanfodol iddi, cyflog […]

Llwyddiant diweddar ar gyfer un o raddedigion Prifysgol Caerdydd sy’n amlygu manteision cydweithio rhwng addysg uwch a’r diwydiant

Llwyddiant diweddar ar gyfer un o raddedigion Prifysgol Caerdydd sy’n amlygu manteision cydweithio rhwng addysg uwch a’r diwydiant

Postiwyd ar 30 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

O'r chwith i'r dde: David Keane, Helen McNally, Nicole Rogers (Uwch Gyswllt, DAS Law), Roula Khir Allah Roedd Roula Khir Allah, un o raddedigion diweddar LLM Cyfraith Masnach Gydwladol, wedi […]

Clarissa: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Clarissa: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Postiwyd ar 29 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

Clarissa Le Neindre-Hubbard, PGT Daearyddiaeth a Chynllunio "Roedd dau reswm imi gael fy ysgogi i ddod yn hyrwyddwr myfyrwyr. Yn gyntaf, fel myfyriwr MSc, roeddwn i eisiau dod o hyd […]

Gwerth fy Interniaeth Ar y Campws

Gwerth fy Interniaeth Ar y Campws

Postiwyd ar 6 Mawrth 2020 gan Your Student Life Supported

Luke Davies, Myfyriwr PhD blwyddyn gyntaf I mi, roedd ymgymryd ag Interniaeth Ar Gampws mewn ymchwil (a elwir yn gynharach yn CUROP) yn gyfle cyffrous a ganiataodd imi gymryd rhan […]

Sut arweiniodd fy Interniaeth ar y Campws at PhD

Sut arweiniodd fy Interniaeth ar y Campws at PhD

Postiwyd ar 24 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

Mae Ryan Coates yn dweud wrthym ni am ei Interniaeth ar y Campws mewn ymchwil, yn gweithio gydag academyddion yn y Brifysgol. Ryan Cotes, blwyddyn gyntaf o astudio PhD mewn […]

Datblygu fy ngyrfa gydag interniaeth yn Digital Farming

Datblygu fy ngyrfa gydag interniaeth yn Digital Farming

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2019 gan Your Student Life, Supported

Dafydd yn dweud wrthym am ei leoliad gwaith fel Cynorthwy-ydd Ymchwil yn Digital Farming a sut mae wedi ei helpu i fod yn fwy cyflogadwy Beth yn enw eich lleoliad […]

Ennill profiad gyda interniaeth ar y campws

Ennill profiad gyda interniaeth ar y campws

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2019 gan Your Student Life, Supported

Mae Lily yn dweud wrthym am ei hinterniaeth ar y campws gyda'r ganolfan cynnal addysg a'r arloesedd a sut mae'n helpu i roi hwb i'w chyflogadwyedd. Beth oeddech chi'n ei […]

“Y Prosiect Profiad yn y Dosbarth wedi profi i mi fy mod i wrth fy modd yn gweithio gyda phlant ac rydw i eisiau parhau i wneud hynny”

“Y Prosiect Profiad yn y Dosbarth wedi profi i mi fy mod i wrth fy modd yn gweithio gyda phlant ac rydw i eisiau parhau i wneud hynny”

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2019 gan Your Student Life Supported

Bu Zoe, myfyriwr Hanes a'i bryd ar fod yn athro, yn gwneud profiad gwaith yn Ysgol Gynradd Adamsdown yng Nghaerdydd yn cefnogi athrawon a phlant yn y dosbarth. Roeddwn i […]

O interniaeth i yrfa – fy mhrofiad i yn Diverse Cymru.

O interniaeth i yrfa – fy mhrofiad i yn Diverse Cymru.

Postiwyd ar 3 Rhagfyr 2019 gan Your Student Life, Supported

Mae Georgia Marks, myfyriwr blwyddyn olaf ym myd y gyfraith, yn dweud wrthym sut y llwyddodd i sicrhau swydd ar ôl ei phrofiad o brofiad gwaith yn Diverse Cymru. Beth […]

Chwilio am swyddi fel Myfyriwr Rhyngwladol

Chwilio am swyddi fel Myfyriwr Rhyngwladol

Postiwyd ar 13 Tachwedd 2019 gan Your Student Life Supported

Mae bod yn fyfyriwr rhyngwladol yn anodd. Heb os, symud i Gaerdydd o Jakarta – y man lle cefais fy magu – oedd y profiad a gododd y mwyaf o […]

Fy nhaith gyda theulu Iris a chipolwg ar Ŵyl Ffilmiau Rhyngwladol LGBT+ Caerdydd

Fy nhaith gyda theulu Iris a chipolwg ar Ŵyl Ffilmiau Rhyngwladol LGBT+ Caerdydd

Postiwyd ar 31 Hydref 2019 gan Your Student Life Supported

Roedd y brifysgol o hyd yn golygu ehangu fy ngorwelion, sy'n brofiad tebyg i gymaint ohonom. Yn aml, dyma ein cam cyntaf ar lwybr annibyniaeth, ac mae ein hamser yma […]

Yr haf y cwrddais i â Boris

Yr haf y cwrddais i â Boris

Postiwyd ar 23 Hydref 2019 gan Your Student Life Supported

Herio fy meddylfryd Roeddwn i, fel llawer o bobl eraill, yn credu nad oedd Llwybr Carlam y Gwasanaeth Sifil ar gyfer pobl fel fi. Dydw i ddim yn ddyn, es […]

Manteisiwch i’r eithaf ar eich haf gydag Interniaeth yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd!

Manteisiwch i’r eithaf ar eich haf gydag Interniaeth yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd!

Postiwyd ar 26 Ebrill 2019 gan Your Student Life Supported

Gŵyl y Dyn Gwyrdd yw’r ŵyl gerddoriaeth, gwyddoniaeth a chelfyddydau awyr agored fwyaf yng Nghymru. Mae’n adnabyddus am gefnogi artistiaid newydd, gyda llawer o fandiau llwyddiannus wedi perfformio yno am […]