Skip to main content

Paratowch ar gyfer eich dyfodol

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth SYNIAD!

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth SYNIAD!

Postiwyd ar 10 Mawrth 2021 gan Your Student Life, Supported

Mis Tachwedd diwethaf agorwyd gystadleuaeth gyffrous SYNIAD, a roddodd gyfle i fyfyrwyr ddod yn arloeswyr drwy dyfu eu syniadau a'u hyder. Ond roeddem hefyd am fynd â phethau gam ymhellach, […]

Dilynwch yng nghamre gweithwyr allweddol: Darganfyddwch yrfa mewn Addysgu

Dilynwch yng nghamre gweithwyr allweddol: Darganfyddwch yrfa mewn Addysgu

Postiwyd ar 23 Chwefror 2021 gan Your Student Life, Supported

Bu cynnydd yn y ceisiadau am hyfforddiant athrawon ers pandemig y coronafeirws yn ôl y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgol (NFER). Mae'n amlwg bod diddordeb wedi tyfu yn y […]

Cwrdd â’r myfyrwyr sy’n dechrau menter newydd yn y Brifysgol

Cwrdd â’r myfyrwyr sy’n dechrau menter newydd yn y Brifysgol

Postiwyd ar 16 Chwefror 2021 gan Your Student Life, Supported

Mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i wireddu eich syniadau. Mae'r Pecyn Cymorth Dechrau Busnes yn daith tri cham i’ch arwain i wireddu eich syniad, p'un a yw'n fusnes, […]

Fy mhrofiad i o fewnwelediad ar y Campws

Fy mhrofiad i o fewnwelediad ar y Campws

Postiwyd ar 7 Rhagfyr 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae Lowri Pitcher yn dweud wrthym am ei mewnwelediad ar y Campws gyda'r tîm Bywyd Preswyl yma yn y Brifysgol. Beth yw eich interniaeth? Roedd yr interniaeth yn cynnwys cysylltu […]

Ffeiriau Gyrfaoedd Rhithwir: Ffair Yrfaoedd ar eich telerau chi!

Ffeiriau Gyrfaoedd Rhithwir: Ffair Yrfaoedd ar eich telerau chi!

Postiwyd ar 9 Tachwedd 2020 gan Your Student Life Supported

Medrwch elwa gymaint neu gyn lleied ag y dymunwch o'ch Ffair Yrfaoedd Rhithwir! I ddechrau, fel y mwyafrif o bobl, pan glywais y geiriau ‘ffeiriau gyrfaoedd rhithwir’ roeddwn yn rhagweld […]

Eich cyfle i dynnu sylw at eich syniad a gwneud newid i’r byd sydd ohoni.

Eich cyfle i dynnu sylw at eich syniad a gwneud newid i’r byd sydd ohoni.

Postiwyd ar 4 Tachwedd 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae SYNIAD yn cael ei lansio unwaith eto eleni i helpu myfyrwyr i fod yn arloeswyr drwy ddatblygu eu syniadau a'u hyder. Hefyd, cewch gyfle i ennill iPad newydd sbon a […]

Manteision defnyddio Gwasanaeth Gyrfa eich Prifysgol

Manteision defnyddio Gwasanaeth Gyrfa eich Prifysgol

Postiwyd ar 14 Hydref 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae'r tîm o Grad Hive yn dweud wrthym pa mor ddefnyddiol y gall eich gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol fod, hyd yn oed pan fyddwch wedi graddio. Gan The Grad Hive Mae […]

Cwrdd â’r Myfyriwr – Alice Edwards, enillydd gwobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn 2020 TARGETJobs

Cwrdd â’r Myfyriwr – Alice Edwards, enillydd gwobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn 2020 TARGETJobs

Postiwyd ar 6 Hydref 2020 gan Your Student Life, Supported

Trechodd Alice gryn gystadleuaeth yng Ngwobrau Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn TARGETJobs, ac enillodd y Wobr yng nghategori Myfyriwr Israddedig Cyfrifiadureg, TG a Ffiseg y Flwyddyn.  Mae Alice yn dweud wrthym […]

Martina: Ysbrydoli gwyddonwyr ifanc drwy brofiad gwaith

Martina: Ysbrydoli gwyddonwyr ifanc drwy brofiad gwaith

Postiwyd ar 25 Medi 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae Martina Bonassera yn ysgrifennu am ei lleoliad dros yr haf Mae Martina Bonassera yn ysgrifennu am ei lleoliad dros yr haf, sydd wedi rhoi profiad gwaith hanfodol iddi, cyflog […]

Luned: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Luned: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Postiwyd ar 19 Mai 2020 gan Your Student Life Supported

Fy enw i yw Luned Mari Hunter ac rwyf yn astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Modern ym Mhrifysgol Caerdydd. Y bwriad ar ôl cwblhau fy ngradd yw gwneud cwrs MA mewn […]

Grzegorz: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Grzegorz: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Postiwyd ar 19 Mai 2020 gan Your Student Life Supported

Fy enw i yw Grzegorz ac rwy'n fyfyriwr PhD ar fy mlwyddyn olaf mewn Microbioleg Fferyllol. Bûm yn Hyrwyddwr Myfyrwyr am bron i ddwy flynedd ac roedd yn brofiad gwerthfawr […]

Llwyddiant diweddar ar gyfer un o raddedigion Prifysgol Caerdydd sy’n amlygu manteision cydweithio rhwng addysg uwch a’r diwydiant

Llwyddiant diweddar ar gyfer un o raddedigion Prifysgol Caerdydd sy’n amlygu manteision cydweithio rhwng addysg uwch a’r diwydiant

Postiwyd ar 30 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

O'r chwith i'r dde: David Keane, Helen McNally, Nicole Rogers (Uwch Gyswllt, DAS Law), Roula Khir Allah Roedd Roula Khir Allah, un o raddedigion diweddar LLM Cyfraith Masnach Gydwladol, wedi […]

Clarissa: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Clarissa: Pam dod yn fyfyriwr hyrwyddo?

Postiwyd ar 29 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

Clarissa Le Neindre-Hubbard, PGT Daearyddiaeth a Chynllunio "Roedd dau reswm imi gael fy ysgogi i ddod yn hyrwyddwr myfyrwyr. Yn gyntaf, fel myfyriwr MSc, roeddwn i eisiau dod o hyd […]

Sut beth yw gweithio gartref go iawn? (o’i gymharu â bywyd prifysgol)

Sut beth yw gweithio gartref go iawn? (o’i gymharu â bywyd prifysgol)

Postiwyd ar 28 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

Graddedigion Daearyddiaeth mae Harriet yn rhoi cipolwg i ni o'i phrofiad o weithio gartref yn y Gwasanaeth Sifil Oherwydd COVID-19, mae fy ngwaith fel Ymgynghorydd Polisi Llwybr Carlam ar drafodaethau […]

4 Cam i gadw’n heini a phositif wrth ymneilltuo

4 Cam i gadw’n heini a phositif wrth ymneilltuo

Postiwyd ar 17 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

Pwysigrwydd cadw trefn Yn fy marn i, y peth pwysicaf yw cadw at drefn wrth ymneilltuo. Pan mae popeth o'n hamgylch mor ddryslyd ac ansicr y cam cyntaf i gynnal […]

Dyma Bethany Lane: Myfyrwyr Cymeradwyaeth Uchel Gwobr Caerdydd

Dyma Bethany Lane: Myfyrwyr Cymeradwyaeth Uchel Gwobr Caerdydd

Postiwyd ar 8 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ymuno â Gwobr Caerdydd?Roeddwn i wedi clywed llawer am Wobr Caerdydd, ac, yn ôl pob golwg, eisoes yn gwneud llawer o bethau a allai gyfrannu […]

Dyma Violina Sarma, Enillydd Gwobr Mynd yr Ail Filltir Caerdydd 2019/20

Dyma Violina Sarma, Enillydd Gwobr Mynd yr Ail Filltir Caerdydd 2019/20

Postiwyd ar 3 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ymuno â Gwobr Caerdydd? Y syniad o gael cydnabyddiaeth ar gyfer pob un o'm gweithgareddau allgyrsiol wnaeth fy annog i ymuno â Gwobr Caerdydd. Roeddwn […]

Gwneud eich hun yn gyflogadwy: awgrymiadau defnyddiol gan fyfyriwr ôl-raddedig

Gwneud eich hun yn gyflogadwy: awgrymiadau defnyddiol gan fyfyriwr ôl-raddedig

Postiwyd ar 20 Mawrth 2020 gan Your Student Life Supported

Mae pwysau cyson ar fyfyrwyr prifysgol i fod yn fwy na’u gradd. Mae ennill graddau da yn bwysig, ond mae’n rhaid i fyfyrwyr hefyd gymryd camau tuag at wella eu […]

Gwerth fy Interniaeth Ar y Campws

Gwerth fy Interniaeth Ar y Campws

Postiwyd ar 6 Mawrth 2020 gan Your Student Life Supported

Luke Davies, Myfyriwr PhD blwyddyn gyntaf I mi, roedd ymgymryd ag Interniaeth Ar Gampws mewn ymchwil (a elwir yn gynharach yn CUROP) yn gyfle cyffrous a ganiataodd imi gymryd rhan […]

Bywyd ar ôl y Brifysgol: Fy Mhrofiad o Weithio mewn  Busnes Technoleg Newydd

Bywyd ar ôl y Brifysgol: Fy Mhrofiad o Weithio mewn Busnes Technoleg Newydd

Postiwyd ar 24 Chwefror 2020 gan Your Student Life, Supported

Gall gorffen yn y Brifysgol deimlo'n eithaf brawychus. P'un a ydych yn lasfyfyriwr neu yn eich blwyddyn olaf, mae'r syniad o gychwyn ar yrfa yn sicr yn un brawychus, ac […]