Skip to main content
Your Student Life Supported

Your Student Life Supported


Postiadau blog diweddaraf

Datblygu addysg ddigidol yn yr iaith Gymraeg

Datblygu addysg ddigidol yn yr iaith Gymraeg

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Fy enw i yw Luned Hunter a dwi ar fin dechrau fy nhrydedd flwyddyn yn astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Modern. Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf dwi wedi bod yn […]

Gweithio ar y cyflwyniad digidol i fyfyrwyr

Gweithio ar y cyflwyniad digidol i fyfyrwyr

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Ella Fy enw i yw Ella a dwi’n Hyrwyddwr Myfyrwyr yn y Brifysgol. Fel y gwyddoch, ym mis Mawrth 2020, gweithredodd Prifysgol Caerdydd yn gyflym i wneud ei hastudiaethau’n rhithwir […]

Fy ngwaith gyda staff i helpu i lunio ein haddysg ddigidol

Fy ngwaith gyda staff i helpu i lunio ein haddysg ddigidol

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Clarissa, MSc yn yr Amgylchedd a Datblygu yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Fy enw i yw Clarissa a dwi’n astudio MSc yn yr Amgylchedd a Datblygu yn yr Ysgol […]

Amser i Siarad Streiciau!

Amser i Siarad Streiciau!

Postiwyd ar 27 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

Gyda streic arall ar y gweill unwaith eto, roeddem am dawelu eich meddyliau nad yw’r byd ar ben, a bod cymorth a chyngor ar gael. Rydym yn deall y byddwch […]

Dathlu Mis Hanes LGBT +

Dathlu Mis Hanes LGBT +

Postiwyd ar 19 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

Helo bawb, Dyma Fis Hanes LGBT+, adeg o'r flwyddyn pan ydym yn cofio'r holl bobl a oedd yn ymroi i geisio hawliau, rhyddid a balchder. Ar yr adeg hon o'r […]

Clare: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Clare: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Postiwyd ar 13 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

“Helo bawb, Clare ydw i, myfyrwraig trydedd flwyddyn sy'n astudio Hanes yr Henfyd. Rwyf wedi bod ynghlwm wrth y cynllun mentora ers fy niwrnod cyntaf un yn y Brifysgol - […]

Ffion: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Ffion: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Postiwyd ar 12 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

“Helo bawb, fy enw i yw Ffion, ac rwy’n fyfyrwraig meistr integredig yn fy mhedwaredd flwyddyn yn Ysgol y Biowyddorau, a hefyd Ymgynghorydd Mentora ar gyfer Mentoriaid Myfyrwyr y Biowyddorau.  […]

Kaiya: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Kaiya: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Postiwyd ar 5 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

“Er mwyn llwyddo yn y farchnad swyddi ar ôl graddio, mae’n bwysig llwyddo yn eich gradd yn ogystal â datblygu eich sgiliau drwy gyfleoedd i gael profiad gwaith. Mae cyflogwyr […]

Sophie: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Sophie: “pam y dewisais bod yn fentor i fyfyrwyr”

Postiwyd ar 5 Chwefror 2020 gan Your Student Life Supported

"Shwmae, Sophie ydw i, ac roeddwn i’n Fentor Myfyrwyr yn ystod fy ail flwyddyn yn y brifysgol. Rhoddodd y cynllun lawer iawn o foddhad i mi am fy mod yn […]

Cyngor ynghylch arholiadau gan fyfyriwr ôl-raddedig sy’n gwybod orau!

Cyngor ynghylch arholiadau gan fyfyriwr ôl-raddedig sy’n gwybod orau!

Postiwyd ar 2 Ionawr 2020 gan Your Student Life Supported

Ewch ati i gynllunio! A’r tymor arholi’n agosáu’n gyflym, mae cynllunio mor bwysig. Pan ydw i’n dweud cynllunio, rwy’n golygu cynllunio pob dim. Mae eisoes digon o straen i fywyd, […]

“Rydw i mewn perygl o roi’r gorau i’r Brifysgol gan fy mod i’n anhapus.’

“Rydw i mewn perygl o roi’r gorau i’r Brifysgol gan fy mod i’n anhapus.’

Postiwyd ar 19 Tachwedd 2019 gan Your Student Life Supported

Eleanor o’r tîm Cwnsela Myfyrwyr yn ymateb i gyfyng-gyngor myfyriwr… "Rydw i’n ei chael hi’n anodd ymgartrefu yn ôl yn y Brifysgol ar ôl yr haf. Rwy’n gweld gofynion yr […]

Fy nhaith gyda theulu Iris a chipolwg ar Ŵyl Ffilmiau Rhyngwladol LGBT+ Caerdydd

Fy nhaith gyda theulu Iris a chipolwg ar Ŵyl Ffilmiau Rhyngwladol LGBT+ Caerdydd

Postiwyd ar 31 Hydref 2019 gan Your Student Life Supported

Roedd y brifysgol o hyd yn golygu ehangu fy ngorwelion, sy'n brofiad tebyg i gymaint ohonom. Yn aml, dyma ein cam cyntaf ar lwybr annibyniaeth, ac mae ein hamser yma […]

Yr haf y cwrddais i â Boris

Yr haf y cwrddais i â Boris

Postiwyd ar 23 Hydref 2019 gan Your Student Life Supported

Herio fy meddylfryd Roeddwn i, fel llawer o bobl eraill, yn credu nad oedd Llwybr Carlam y Gwasanaeth Sifil ar gyfer pobl fel fi. Dydw i ddim yn ddyn, es […]

Codi llais am iselder a gorbryder

Codi llais am iselder a gorbryder

Postiwyd ar 9 Hydref 2019 gan Your Student Life Supported

Polly, un o Gynfyfyrwyr Caerdydd, a fu gynt yn Hyrwyddwr Llesiant, sy’n sôn am ei brwydrau gydag iselder a gorbryder... Dechreuodd fy symptomau iselder a gorbryder ddod i’r amlwg gyntaf […]

Dw i eisiau joio tra fy mod i yn y Brifysgol, ond dw i ddim yn siŵr sut i dawelu meddwl fy rhieni fy mod i’n ddiogel?

Dw i eisiau joio tra fy mod i yn y Brifysgol, ond dw i ddim yn siŵr sut i dawelu meddwl fy rhieni fy mod i’n ddiogel?

Postiwyd ar 8 Hydref 2019 gan Your Student Life Supported

Eleanor o’r tîm Cwnsela Myfyrwyr yn ymateb i gyfyng-gyngor myfyriwr… Rydw i yn fy mlwyddyn gyntaf a dyma’r tro cyntaf i mi fyw oddi gartref. Mae fy Mam yn gefnogol […]

Fy awgrymiadau ardderchog ar gyfer wythnos y glas…

Fy awgrymiadau ardderchog ar gyfer wythnos y glas…

Postiwyd ar 24 Medi 2019 gan Your Student Life Supported

Helo bawb, Clare ydw i, myfyriwr trydedd flwyddyn sy'n astudio Hanes yr Henfyd. Rydw i hefyd yn fentor myfyrwyr. Mae'r cynllun mentoriaid myfyrwyr yn paru myfyrwyr blwyddyn gyntaf (mentoreion) â […]

Llongyfarchiadau i Fentoriaid Myfyrwyr ac Ymgynghorwyr Mentora eleni!

Llongyfarchiadau i Fentoriaid Myfyrwyr ac Ymgynghorwyr Mentora eleni!

Postiwyd ar 3 Mehefin 2019 gan Your Student Life Supported

Mae Ann Mc Manus, Rheolwr Mentora, yn cydnabod cyfraniad a chyflawniadau Mentoriaid ac Ymgynghorwyr Myfyrwyr eleni, ac yn diolch iddynt am sicrhau ei bod hi’n flwyddyn lwyddiannus arall... Rwyf fi […]

Datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd gyda Gwobr Caerdydd

Datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd gyda Gwobr Caerdydd

Postiwyd ar 24 Mai 2019 gan Your Student Life Supported

This year’s Cardiff Award ‘Above and Beyond Award’ winner Emilia Jansson shares how completing the Cardiff Award has made her feel more employable.

Dyma Ann, ein Rheolwr Sgiliau Astudio Academaidd, yn rhannu awgrymiadau trefnu, adolygu a strategaethau mewn arholiadau i’ch helpu i lwyddo…

Dyma Ann, ein Rheolwr Sgiliau Astudio Academaidd, yn rhannu awgrymiadau trefnu, adolygu a strategaethau mewn arholiadau i’ch helpu i lwyddo…

Postiwyd ar 30 Ebrill 2019 gan Your Student Life Supported

Mae'n eithaf arferol teimlo ychydig yn nerfus wrth feddwl am wneud arholiad, ond y newyddion da yw, gyda'r awgrymiadau hyn, gallwch ddechrau tymor yr arholiadau yn teimlo'n barod ac mewn […]

Awgrymiadau ynghylch sut i ymdopi â phryder cyn ac yn ystod arholiadau

Awgrymiadau ynghylch sut i ymdopi â phryder cyn ac yn ystod arholiadau

Postiwyd ar 30 Ebrill 2019 gan Your Student Life Supported

Dyma awgrymiadau gan Rachel, Ymarferydd Lles o’r Gwasanaeth Cwnsela, Iechyd a Lles, ynghylch sut i ymdopi â phryder yn ystod arholiadau ac wedi hynny. Mae pryderu cyn arholiad yn deimlad […]