Skip to main content
Your Student Life, Supported

Your Student Life, Supported


Postiadau blog diweddaraf

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth SYNIAD!

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth SYNIAD!

Postiwyd ar 10 Mawrth 2021 gan Your Student Life, Supported

Mis Tachwedd diwethaf agorwyd gystadleuaeth gyffrous SYNIAD, a roddodd gyfle i fyfyrwyr ddod yn arloeswyr drwy dyfu eu syniadau a'u hyder. Ond roeddem hefyd am fynd â phethau gam ymhellach, […]

Dilynwch yng nghamre gweithwyr allweddol: Darganfyddwch yrfa mewn Addysgu

Dilynwch yng nghamre gweithwyr allweddol: Darganfyddwch yrfa mewn Addysgu

Postiwyd ar 23 Chwefror 2021 gan Your Student Life, Supported

Bu cynnydd yn y ceisiadau am hyfforddiant athrawon ers pandemig y coronafeirws yn ôl y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgol (NFER). Mae'n amlwg bod diddordeb wedi tyfu yn y […]

Cwrdd â’r myfyrwyr sy’n dechrau menter newydd yn y Brifysgol

Cwrdd â’r myfyrwyr sy’n dechrau menter newydd yn y Brifysgol

Postiwyd ar 16 Chwefror 2021 gan Your Student Life, Supported

Mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i wireddu eich syniadau. Mae'r Pecyn Cymorth Dechrau Busnes yn daith tri cham i’ch arwain i wireddu eich syniad, p'un a yw'n fusnes, […]

Fy mhrofiad i o fewnwelediad ar y Campws

Fy mhrofiad i o fewnwelediad ar y Campws

Postiwyd ar 7 Rhagfyr 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae Lowri Pitcher yn dweud wrthym am ei mewnwelediad ar y Campws gyda'r tîm Bywyd Preswyl yma yn y Brifysgol. Beth yw eich interniaeth? Roedd yr interniaeth yn cynnwys cysylltu […]

Eich cyfle i dynnu sylw at eich syniad a gwneud newid i’r byd sydd ohoni.

Eich cyfle i dynnu sylw at eich syniad a gwneud newid i’r byd sydd ohoni.

Postiwyd ar 4 Tachwedd 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae SYNIAD yn cael ei lansio unwaith eto eleni i helpu myfyrwyr i fod yn arloeswyr drwy ddatblygu eu syniadau a'u hyder. Hefyd, cewch gyfle i ennill iPad newydd sbon a […]

Manteision defnyddio Gwasanaeth Gyrfa eich Prifysgol

Manteision defnyddio Gwasanaeth Gyrfa eich Prifysgol

Postiwyd ar 14 Hydref 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae'r tîm o Grad Hive yn dweud wrthym pa mor ddefnyddiol y gall eich gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol fod, hyd yn oed pan fyddwch wedi graddio. Gan The Grad Hive Mae […]

Cwrdd â’r Myfyriwr – Alice Edwards, enillydd gwobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn 2020 TARGETJobs

Cwrdd â’r Myfyriwr – Alice Edwards, enillydd gwobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn 2020 TARGETJobs

Postiwyd ar 6 Hydref 2020 gan Your Student Life, Supported

Trechodd Alice gryn gystadleuaeth yng Ngwobrau Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn TARGETJobs, ac enillodd y Wobr yng nghategori Myfyriwr Israddedig Cyfrifiadureg, TG a Ffiseg y Flwyddyn.  Mae Alice yn dweud wrthym […]

Bywyd ar ôl y Brifysgol: Fy Mhrofiad o Weithio mewn  Busnes Technoleg Newydd

Bywyd ar ôl y Brifysgol: Fy Mhrofiad o Weithio mewn Busnes Technoleg Newydd

Postiwyd ar 24 Chwefror 2020 gan Your Student Life, Supported

Gall gorffen yn y Brifysgol deimlo'n eithaf brawychus. P'un a ydych yn lasfyfyriwr neu yn eich blwyddyn olaf, mae'r syniad o gychwyn ar yrfa yn sicr yn un brawychus, ac […]

Datblygu fy ngyrfa gydag interniaeth yn Digital Farming

Datblygu fy ngyrfa gydag interniaeth yn Digital Farming

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2019 gan Your Student Life, Supported

Dafydd yn dweud wrthym am ei leoliad gwaith fel Cynorthwy-ydd Ymchwil yn Digital Farming a sut mae wedi ei helpu i fod yn fwy cyflogadwy Beth yn enw eich lleoliad […]

Ennill profiad gyda interniaeth ar y campws

Ennill profiad gyda interniaeth ar y campws

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2019 gan Your Student Life, Supported

Mae Lily yn dweud wrthym am ei hinterniaeth ar y campws gyda'r ganolfan cynnal addysg a'r arloesedd a sut mae'n helpu i roi hwb i'w chyflogadwyedd. Beth oeddech chi'n ei […]

O interniaeth i yrfa – fy mhrofiad i yn Diverse Cymru.

O interniaeth i yrfa – fy mhrofiad i yn Diverse Cymru.

Postiwyd ar 3 Rhagfyr 2019 gan Your Student Life, Supported

Mae Georgia Marks, myfyriwr blwyddyn olaf ym myd y gyfraith, yn dweud wrthym sut y llwyddodd i sicrhau swydd ar ôl ei phrofiad o brofiad gwaith yn Diverse Cymru. Beth […]

Lle cydweithio am ddim gydag YMLAEN!

Lle cydweithio am ddim gydag YMLAEN!

Postiwyd ar 11 Hydref 2019 gan Your Student Life, Supported

Ydych chi'n bwriadu datblygu eich syniad busnes neu ystyried gweithio’n llawrhydd? Darganfyddwch sut y gallech gael lle desg am ddim mewn canolfan gydweithio Caerdydd ynghyd â chyllid sbarduno i ddod […]