Skip to main content
Your Student Life Supported

Your Student Life Supported


Postiadau blog diweddaraf

Llwyddiant diweddar ar gyfer un o raddedigion Prifysgol Caerdydd sy’n amlygu manteision cydweithio rhwng addysg uwch a’r diwydiant

Llwyddiant diweddar ar gyfer un o raddedigion Prifysgol Caerdydd sy’n amlygu manteision cydweithio rhwng addysg uwch a’r diwydiant

Postiwyd ar 30 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

O'r chwith i'r dde: David Keane, Helen McNally, Nicole Rogers (Uwch Gyswllt, DAS Law), Roula Khir Allah Roedd Roula Khir Allah, un o raddedigion diweddar LLM Cyfraith Masnach Gydwladol, wedi […]

Sut beth yw gweithio gartref go iawn? (o’i gymharu â bywyd prifysgol)

Sut beth yw gweithio gartref go iawn? (o’i gymharu â bywyd prifysgol)

Postiwyd ar 28 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

Graddedigion Daearyddiaeth mae Harriet yn rhoi cipolwg i ni o'i phrofiad o weithio gartref yn y Gwasanaeth Sifil Oherwydd COVID-19, mae fy ngwaith fel Ymgynghorydd Polisi Llwybr Carlam ar drafodaethau […]

4 Cam i gadw’n heini a phositif wrth ymneilltuo

4 Cam i gadw’n heini a phositif wrth ymneilltuo

Postiwyd ar 17 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

Pwysigrwydd cadw trefn Yn fy marn i, y peth pwysicaf yw cadw at drefn wrth ymneilltuo. Pan mae popeth o'n hamgylch mor ddryslyd ac ansicr y cam cyntaf i gynnal […]

Dyma Bethany Lane: Myfyrwyr Cymeradwyaeth Uchel Gwobr Caerdydd

Dyma Bethany Lane: Myfyrwyr Cymeradwyaeth Uchel Gwobr Caerdydd

Postiwyd ar 8 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ymuno â Gwobr Caerdydd?Roeddwn i wedi clywed llawer am Wobr Caerdydd, ac, yn ôl pob golwg, eisoes yn gwneud llawer o bethau a allai gyfrannu […]

Dyma Violina Sarma, Enillydd Gwobr Mynd yr Ail Filltir Caerdydd 2019/20

Dyma Violina Sarma, Enillydd Gwobr Mynd yr Ail Filltir Caerdydd 2019/20

Postiwyd ar 3 Ebrill 2020 gan Your Student Life Supported

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ymuno â Gwobr Caerdydd? Y syniad o gael cydnabyddiaeth ar gyfer pob un o'm gweithgareddau allgyrsiol wnaeth fy annog i ymuno â Gwobr Caerdydd. Roeddwn […]

Gwneud eich hun yn gyflogadwy: awgrymiadau defnyddiol gan fyfyriwr ôl-raddedig

Gwneud eich hun yn gyflogadwy: awgrymiadau defnyddiol gan fyfyriwr ôl-raddedig

Postiwyd ar 20 Mawrth 2020 gan Your Student Life Supported

Mae pwysau cyson ar fyfyrwyr prifysgol i fod yn fwy na’u gradd. Mae ennill graddau da yn bwysig, ond mae’n rhaid i fyfyrwyr hefyd gymryd camau tuag at wella eu […]

Cyllid am ofod desg am hyd at chwe mis gyda YMLAEN!

Cyllid am ofod desg am hyd at chwe mis gyda YMLAEN!

Postiwyd ar 31 Ionawr 2020 gan Your Student Life Supported

Chwilio am gyfle i ddatblygu eich gwaith creadigol gyda’r nod o ddechrau busnes?

“Y Prosiect Profiad yn y Dosbarth wedi profi i mi fy mod i wrth fy modd yn gweithio gyda phlant ac rydw i eisiau parhau i wneud hynny”

“Y Prosiect Profiad yn y Dosbarth wedi profi i mi fy mod i wrth fy modd yn gweithio gyda phlant ac rydw i eisiau parhau i wneud hynny”

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2019 gan Your Student Life Supported

Bu Zoe, myfyriwr Hanes a'i bryd ar fod yn athro, yn gwneud profiad gwaith yn Ysgol Gynradd Adamsdown yng Nghaerdydd yn cefnogi athrawon a phlant yn y dosbarth. Roeddwn i […]

Fy mhrofiad i yn y Wobrwyo Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn Target Jobs – Jack

Fy mhrofiad i yn y Wobrwyo Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn Target Jobs – Jack

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2019 gan Your Student Life Supported

Jack Winkles, myfyriwr MA Peirianneg Sifil ac yn rownd derfynol Gwobr 'Peirianneg ac Adeiladu' yn dweud wrthym am ei brofiad yn y Wobrwyo Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn. Roedd Seremoni Wobrwyo […]

Fy mhrofiad i yn y Wobrwyo Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn Target Jobs – Alice

Fy mhrofiad i yn y Wobrwyo Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn Target Jobs – Alice

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2019 gan Your Student Life Supported

Shwmae, Alice ydw i a dwi'n dod o Rydychen. Ar hyn o bryd, rwy'n fyfyriwr Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol yn fy nhrydedd flwyddyn. Yn gynharach eleni roeddwn yn rownd derfynol […]

Ydych chi’n ystyried gyrfa ym myd addysg?

Ydych chi’n ystyried gyrfa ym myd addysg?

Postiwyd ar 1 Tachwedd 2019 gan Your Student Life Supported

Cwblhaodd Elena Hajilambini – sy'n astudio am radd BA Cerddoriaeth – brofiad gwaith y flwyddyn academaidd ddiwethaf fel rhan o Brosiect Profiad yn y Dosbarth. Aeth hi i adran gerdd […]

Sut y Cawsom Swydd yn Escentual (A Sut Brofiad Yw Gweithio Yma!)

Sut y Cawsom Swydd yn Escentual (A Sut Brofiad Yw Gweithio Yma!)

Postiwyd ar 19 Hydref 2018 gan Your Student Life Supported

Pan mae meysydd technoleg, cadwyni cyflenwi, dylunio a golygu yn gwrthdaro, cewch gymysgedd amrywiol iawn o bobl ac amrywiaeth eang o dalentau'n gweithio dan un to. Dynna'n union beth sy'n […]