Skip to main content

Rhagfyr 6, 2019

Datblygu fy ngyrfa gydag interniaeth yn Digital Farming

Datblygu fy ngyrfa gydag interniaeth yn Digital Farming

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2019 gan Your Student Life, Supported

Dafydd yn dweud wrthym am ei leoliad gwaith fel Cynorthwy-ydd Ymchwil yn Digital Farming a sut mae wedi ei helpu i fod yn fwy cyflogadwy Beth yn enw eich lleoliad […]

Ennill profiad gyda interniaeth ar y campws

Ennill profiad gyda interniaeth ar y campws

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2019 gan Your Student Life, Supported

Mae Lily yn dweud wrthym am ei hinterniaeth ar y campws gyda'r ganolfan cynnal addysg a'r arloesedd a sut mae'n helpu i roi hwb i'w chyflogadwyedd. Beth oeddech chi'n ei […]

“Y Prosiect Profiad yn y Dosbarth wedi profi i mi fy mod i wrth fy modd yn gweithio gyda phlant ac rydw i eisiau parhau i wneud hynny”

“Y Prosiect Profiad yn y Dosbarth wedi profi i mi fy mod i wrth fy modd yn gweithio gyda phlant ac rydw i eisiau parhau i wneud hynny”

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2019 gan Your Student Life Supported

Bu Zoe, myfyriwr Hanes a'i bryd ar fod yn athro, yn gwneud profiad gwaith yn Ysgol Gynradd Adamsdown yng Nghaerdydd yn cefnogi athrawon a phlant yn y dosbarth. Roeddwn i […]