Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Ymweliad â Chanolfan Bywyd y Myfyrwyr

Centre for Student Life

Ymweliad â Chanolfan Bywyd y Myfyrwyr

Postiwyd ar 22 Ebrill 2021 gan Your Student Life, Supported

Rydyn ni'n cael llawer o gwestiynau am yr 'Undeb Myfyrwyr newydd' felly rydyn ni am egluro nad Undeb Myfyrwyr arall yw hwn. Mae hwn yn un o adeiladau mawreddog y Brifysgol a fydd yn eich cefnogi trwy'ch taith yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Centre for Student Life

Rhowch ein cystadleuaeth celf i fyfyrwyr ac ennill iPad air newydd

Postiwyd ar 9 Ebrill 2021 gan Your Student Life, Supported

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr fydd cartref newydd ein gwasanaethau cefnogi myfyrwyr pan fydd yn agor yn nes ymlaen eleni. Nawr mae gan fyfyrwyr Prifysgol Caerydd gyfle i ddylanwadu ar wedd a naws yr adeilad drwy gyflwyno eich dyluniadau ar gyfer tri man allweddol ar waliau.

EnterpriseMoreParatowch ar gyfer eich dyfodol

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth SYNIAD!

Postiwyd ar 10 Mawrth 2021 gan Your Student Life, Supported

Mis Tachwedd diwethaf agorwyd gystadleuaeth gyffrous SYNIAD, a roddodd gyfle i fyfyrwyr ddod yn arloeswyr drwy dyfu eu syniadau a'u hyder. Ond roeddem hefyd am fynd â phethau gam ymhellach, […]

MoreParatowch ar gyfer eich dyfodolWork Experience

Dilynwch yng nghamre gweithwyr allweddol: Darganfyddwch yrfa mewn Addysgu

Postiwyd ar 23 Chwefror 2021 gan Your Student Life, Supported

Bu cynnydd yn y ceisiadau am hyfforddiant athrawon ers pandemig y coronafeirws yn ôl y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgol (NFER). Mae'n amlwg bod diddordeb wedi tyfu yn y […]

 
Cwrdd â’r myfyrwyr sy’n dechrau menter newydd yn y Brifysgol

Cwrdd â’r myfyrwyr sy’n dechrau menter newydd yn y Brifysgol

Postiwyd ar 16 Chwefror 2021 gan Your Student Life, Supported

Mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i wireddu eich syniadau. Mae'r Pecyn Cymorth Dechrau Busnes yn daith tri cham i’ch arwain i wireddu eich syniad, p'un a yw'n fusnes, […]

Fy mhrofiad i o fewnwelediad ar y Campws

Fy mhrofiad i o fewnwelediad ar y Campws

Postiwyd ar 7 Rhagfyr 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae Lowri Pitcher yn dweud wrthym am ei mewnwelediad ar y Campws gyda'r tîm Bywyd Preswyl yma yn y Brifysgol. Beth yw eich interniaeth? Roedd yr interniaeth yn cynnwys cysylltu […]

Iechyd meddwl ymysg dynion: Pedair ffordd i sicrhau bod eich cyfaill yn iawn

Iechyd meddwl ymysg dynion: Pedair ffordd i sicrhau bod eich cyfaill yn iawn

Postiwyd ar 2 Rhagfyr 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae'r Hyrwyddwr Lles, Baz, yn rhannu gwybodaeth ddefnyddiol ar edrych ar ôl eich iechyd meddwl, a sut y gallwch chi gadw llygad ar eich ffrindiau.

Felly, rydych yn chwilio am dŷ?

Felly, rydych yn chwilio am dŷ?

Postiwyd ar 2 Rhagfyr 2020 gan Your Student Life, Supported

P’un ai eich tŷ cyntaf neu eich trydydd un yw e, mae’n bwysig eich bod yn dod o hyd i’r un iawn i chi (gyda’r bobl iawn).

Diwrnod Coffa Pobl Drawsryweddol gan Christina, Hyrwyddwr Lles

Diwrnod Coffa Pobl Drawsryweddol gan Christina, Hyrwyddwr Lles

Postiwyd ar 24 Tachwedd 2020 gan Your Student Life, Supported

Dydd Gwener 20 Tachwedd oedd y diwrnod y buom ni’n galaru am ein brodyr, chwiorydd, ffrindiau, dieithriaid ac anwyliaid trawsryweddol sydd wedi marw oherwydd casineb trawsffobig.

Ffeiriau Gyrfaoedd Rhithwir: Ffair Yrfaoedd ar eich telerau chi!

Ffeiriau Gyrfaoedd Rhithwir: Ffair Yrfaoedd ar eich telerau chi!

Postiwyd ar 9 Tachwedd 2020 gan Your Student Life Supported

Medrwch elwa gymaint neu gyn lleied ag y dymunwch o'ch Ffair Yrfaoedd Rhithwir! I ddechrau, fel y mwyafrif o bobl, pan glywais y geiriau ‘ffeiriau gyrfaoedd rhithwir’ roeddwn yn rhagweld […]

Eich cyfle i dynnu sylw at eich syniad a gwneud newid i’r byd sydd ohoni.

Eich cyfle i dynnu sylw at eich syniad a gwneud newid i’r byd sydd ohoni.

Postiwyd ar 4 Tachwedd 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae SYNIAD yn cael ei lansio unwaith eto eleni i helpu myfyrwyr i fod yn arloeswyr drwy ddatblygu eu syniadau a'u hyder. Hefyd, cewch gyfle i ennill iPad newydd sbon a […]

Manteision defnyddio Gwasanaeth Gyrfa eich Prifysgol

Manteision defnyddio Gwasanaeth Gyrfa eich Prifysgol

Postiwyd ar 14 Hydref 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae'r tîm o Grad Hive yn dweud wrthym pa mor ddefnyddiol y gall eich gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol fod, hyd yn oed pan fyddwch wedi graddio. Gan The Grad Hive Mae […]

Cwrdd â’r Myfyriwr – Alice Edwards, enillydd gwobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn 2020 TARGETJobs

Cwrdd â’r Myfyriwr – Alice Edwards, enillydd gwobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn 2020 TARGETJobs

Postiwyd ar 6 Hydref 2020 gan Your Student Life, Supported

Trechodd Alice gryn gystadleuaeth yng Ngwobrau Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn TARGETJobs, ac enillodd y Wobr yng nghategori Myfyriwr Israddedig Cyfrifiadureg, TG a Ffiseg y Flwyddyn.  Mae Alice yn dweud wrthym […]

Beth yw arddangosfa a pham ddylwn i gymryd rhan?

Beth yw arddangosfa a pham ddylwn i gymryd rhan?

Postiwyd ar 5 Hydref 2020 gan Your Student Life Supported

I fod yn onest, bydd yn teimlo'n wahanol iawn i ffair yrfaol draddodiadol, a bydd diffyg pethau ar gael am ddim; fodd bynnag, os ydych yn dechrau meddwl am beth […]

Martina: Ysbrydoli gwyddonwyr ifanc drwy brofiad gwaith

Martina: Ysbrydoli gwyddonwyr ifanc drwy brofiad gwaith

Postiwyd ar 25 Medi 2020 gan Your Student Life, Supported

Mae Martina Bonassera yn ysgrifennu am ei lleoliad dros yr haf Mae Martina Bonassera yn ysgrifennu am ei lleoliad dros yr haf, sydd wedi rhoi profiad gwaith hanfodol iddi, cyflog […]

Sut i arbed arian yn eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol (a beth na ddylech ei wneud o gwbl)

Sut i arbed arian yn eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol (a beth na ddylech ei wneud o gwbl)

Postiwyd ar 24 Medi 2020 gan Your Student Life, Supported

Ysgrifennwyd gan Hannah Chapman Mae eich blwyddyn gyntaf yn y brifysgol bob amser yn dod â chymysgedd o emosiynau. Yn bennaf o gyffro i fod yn dechrau pennod arall yn […]

Datblygu addysg ddigidol yn yr iaith Gymraeg

Datblygu addysg ddigidol yn yr iaith Gymraeg

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Fy enw i yw Luned Hunter a dwi ar fin dechrau fy nhrydedd flwyddyn yn astudio Gwleidyddiaeth a Hanes Modern. Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf dwi wedi bod yn […]

Gweithio ar y cyflwyniad digidol i fyfyrwyr

Gweithio ar y cyflwyniad digidol i fyfyrwyr

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Ella Fy enw i yw Ella a dwi’n Hyrwyddwr Myfyrwyr yn y Brifysgol. Fel y gwyddoch, ym mis Mawrth 2020, gweithredodd Prifysgol Caerdydd yn gyflym i wneud ei hastudiaethau’n rhithwir […]

Fy ngwaith gyda staff i helpu i lunio ein haddysg ddigidol

Fy ngwaith gyda staff i helpu i lunio ein haddysg ddigidol

Postiwyd ar 22 Medi 2020 gan Your Student Life Supported

Clarissa, MSc yn yr Amgylchedd a Datblygu yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Fy enw i yw Clarissa a dwi’n astudio MSc yn yr Amgylchedd a Datblygu yn yr Ysgol […]

Clementin Caredigrwydd

Clementin Caredigrwydd

Postiwyd ar 21 Mai 2020 gan Your Student Life, Supported

Clementin. Credyd: Marco Verch Caiff caredigrwydd ei ddehongli a'i weithredu mewn ffyrdd gwahanol: mae rhai mathau'n digwydd fel rhan o arferion a ddatblygwyd ac mae mathau eraill yn gofyn i […]