Disclosure Response Team

Diwrnod Coffa Pobl Drawsryweddol gan Christina, Hyrwyddwr Lles

Posted on 24 November 2020 by Your Student Life, Supported

Dydd Gwener 20 Tachwedd oedd y diwrnod y buom ni’n galaru am ein brodyr, chwiorydd, ffrindiau, dieithriaid ac anwyliaid trawsryweddol sydd wedi marw oherwydd casineb trawsffobig.
Read more


Transgender Day of Remembrance by Christina, Wellbeing Champion

Posted on 24 November 2020 by Your Student Life, Supported

Friday 20 November was the day we mourned our transgender brothers, sisters, friends, strangers and loved ones who have died because of transphobic hate.
Read more