Your Student Life, Supported

Marketing Manager


Latest posts

‘Mae fy mhryder yn fy mharlysu mewn arholiadau – rwy’n poeni y byddaf yn methu!’

Posted on 19 January 2020 by Your Student Life, Supported

“Rwyf yn fy 2il flwyddyn a dwi wedi sylwi nad wyf yn ymdopi ag arholiadau yn dda iawn. Rwy’n ymdopi’n iawn â fy ngwaith cwrs yn ôl pob golwg, ond mae fy meddwl yn mynd yn wag pan fyddaf o dan bwysau mewn ystafell arholiad! Rydw i eisoes wedi gorfod ailsefyll rhai arholiadau ac rwy’n
Read more


‘My anxiety paralysis me in exams – I’m worried I’ll fail!’

Posted on 19 January 2020 by Your Student Life, Supported

“I’m in my 2nd year and I’m finding that I’m not coping with exams very well. I seem to do okay in my coursework but when put under pressure in exam settings I just go blank. I’ve already had to re-sit some exams and I’m worried I’m going to have to re-sit the whole year
Read more


5 steps for students who have failed their exams

Posted on 21 June 2019 by Your Student Life, Supported

Einir from the Advice and Money Team shares 5 steps for students who have failed their exams…  The exam board has met and you will have received an email to say your results are available to be viewed on SIMS.  When you viewed your results did you find a dreaded F, or a lower classification or
Read more


5 cam i fyfyrwyr sydd wedi methu eu harholiadau

Posted on 21 June 2019 by Your Student Life, Supported

Mae Einir o’r Tîm Cyngor ac Arian yn rhoi 5 cam i fyfyrwyr sydd wedi methu eu harholiadau… Mae’r bwrdd arholi wedi cwrdd, a byddwch wedi cael ebost i ddweud bod eich canlyniadau ar gael i’w gweld ar SIMS.  Pan gawsoch eich canlyniadau, a gawsoch eich siomi gan ddosbarthiad neu farc llwyddo is na’r disgwyl,
Read more


Congratulations to this year’s Student Mentors and Mentor Consultants!

Posted on 3 June 2019 by Your Student Life, Supported

Ann McManus, Mentor Manager recognises the contribution and achievements of this year’s Student Mentors and Consultants and thanks them for making it another successful year… The team and I are extremely proud of our student mentors and consultants who are hardworking, committed and professional. This year’s celebration event was another great success, and the winners
Read more