Day: 09/04/2021

Enter our student art competition and win a new iPad air

Posted on 9 April 2021 by Your Student Life, Supported

The Centre for Student Life will be the new home for our student support services when it opens later this year. Now Cardiff University students have the chance to influence the look and feel of the building by submitting your designs for three key wall spaces.
Read more


Rhowch ein cystadleuaeth celf i fyfyrwyr ac ennill iPad air newydd

Posted on 9 April 2021 by Your Student Life, Supported

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr fydd cartref newydd ein gwasanaethau cefnogi myfyrwyr pan fydd yn agor yn nes ymlaen eleni. Nawr mae gan fyfyrwyr Prifysgol Caerydd gyfle i ddylanwadu ar wedd a naws yr adeilad drwy gyflwyno eich dyluniadau ar gyfer tri man allweddol ar waliau.
Read more