Skip to main content
Lowri Davies

Lowri Davies


Latest posts

Cyrraedd miliwn o siaradwyr – rôl i bawb!

Cyrraedd miliwn o siaradwyr – rôl i bawb!

Posted on 1 November 2018 by Lowri Davies

Mae’r Cynllun Sabothol yn rhaglen arloesol a fydd yn helpu gwireddu nod y Llywodraeth o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn y flwyddyn 2050. Wrth i garfan newydd gychwyn ar y […]