Postiadau blog diweddaraf

Cymuned, Israddedig, Profiad myfyrwyr

Y tu hwnt i’r ddarlithfa …

Posted on 15 Mawrth 2021 by Rhys Phillips

Gallwch fod yn hyderus y cewch brofiad academaidd o’r radd flaenaf gyda ni yn Ysgol y Gymraeg – hyfforddiant arloesol, blaengar a chreadigol ym meysydd llenyddiaeth, diwylliant a sosioieithyddiaeth y Gymraeg. Byddwn yn rhoi’r sgiliau, yr wybodaeth a’r hyder sydd eu hangen arnoch i adael eich marc ar eich maes a bydd hyn oll yn
Read more


Cymuned, Dysgu, Israddedig, Ôl-raddedig

Blas ar Ddysgu ac Addysgu, yn ystod pandemig …

Posted on 16 Chwefror 2021 by Rhys Phillips

Dr Angharad Naylor yw Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yn Ysgol y Gymraeg, sy’n rôl brysur a phwysig ar y gorau. Yna daw pandemig iechyd byd-eang a newid ein ffyrdd arferol o weithio’n llwyr. Mae angen gwneud addasiadau a chael atebion arloesol er mwyn parhau i gynnig profiad academaidd o safon ynghyd â chynnal ymdeimlad o
Read more

Diwrnod Ymweld, Israddedig, Profiad myfyrwyr, Recriwtio

Datganiadau personol – pa mor bwysig ydi’r datganiad mewn gwirionedd?

Posted on 24 Tachwedd 2020 by Cadi Thomas

Mae Cadi Thomas, Rheolwr Academaidd, yn myfyrio ar y rôl y mae eich datganiad personol yn ei chwarae wrth sicrhau eich lle yn y brifysgol. Yr ateb byr ydi – pwysig iawn! Mae’r datganiad personol yn rhoi cyfle i chi gyflwyno eich hun i’r Tiwtor Derbyn ac i sefyll allan ymhlith yr holl ymgeiswyr eraill.
Read more

Diwylliant, Dysgu, Llenyddiaeth, Ymgysylltu

Llunio llyfr: ffuglen fer Mihangel Morgan

Posted on 23 Tachwedd 2020 by Rhys Phillips

Dyma Dr Rhiannon Marks yn trafod ei chyfrol newydd – darn o feirniadaeth lenyddol ar waith Mihangel Morgan. Yr haf hwn, yng nghanol y Cyfnod Clo, cyhoeddwyd fy nghyfrol ddiweddaraf o feirniadaeth lenyddol, Y Dychymyg Ôl-fodern: agweddau ar ffuglen fer Mihangel Morgan. Cyfrol o feirniadaeth greadigol yw hi – ar y naill law mae’n archwilio
Read more