Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Being a PhysiotherapistCymraeg

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd yn lansio ymgyrch ‘Gwnewch Wahaniaeth’

12 Rhagfyr 2018

Gall yr ymgyrch newydd ‘Gwnewch Wahaniaeth’ helpu chi gymryd eich camau cyntaf tuag at ddewis gyrfa a dod yn arwr gofal iechyd. Dysgwch am y graddau gofal iechyd amrywiol sydd ar gael o Brifysgol Caerdydd a chlywed wrth fyfyrwyr go iawn, gan gynnwys Rhys sy’n angerddol am ei astudiaethau Ffisiotherapi.

“Roedd gen i brofiad o ddysgu sut i wella fy hun a sylweddolais y gallwn wneud hynny i bobl eraill.”

Penderfynodd Rhys astudio Ffisiotherapi (BSc) ym Mhrifysgol Caerdydd ar ôl cael ei ysbrydoli gan y Ffisiotherapydd a oedd wedi ei helpu yn ystod ei adferiad ei hun ar ôl cancr. Yn fuan gallai fod yn ysbrydoli cleifion ei hun.

Gallwch chi fynd i’r ymgyrch yma; https://campaigns.cardiff.ac.uk/gwenewchwahaniaeth

Oes gennych chi gwestiynau ynglŷn ag astudio am yrfa o fewn gofal iechyd? Gofyn yma!