Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Cymraeg

Cwrdd a Ffiz y ffisiotherapydd!

26 Mehefin 2018
Welsh is the language of this room!
Welsh is the language of this room!

Yn Eisteddfod yr Urdd yn Llanfair-ym-Muallt yn mis Mai, gwnaeth Ffiz ei ymddangosiad cyhoeddus cyntaf gyda ni. Ffiz yw masgot ein tîm ffisiotherapi yma yn Gyrfaoedd Ffisiotherapi. Mae ei grys polo gwyn gyda choler glas a llewys yn cynrychioli ei statws fel ffisiotherapydd siartredig – unffurf y byddwch yn ei weld yn gael ei wisgo gan ffisiotherapyddion mas yn y GIG ac mewn practis preifat.

Mae Ffiz yn frwdfrydig am ysbrydoli pobl ifanc i ymgeisio i yrfa gyffrous fel ffisiotherapydd. Mae’n mwynhau teithio o amgylch ysgolion, ffeiriau gyrfaoedd a gwrdd a myfyrwyr ffisiotherapi bresennol i rannu storïau. Mae Ffiz wedi’i leoli yng Nghaerdydd ond mae’n teithio ledled Cymru a thu hwnt ar ei anturiaethau ffisiotherapi.

Ymgysylltiad swyddogol cyntaf Ffiz oedd ymweliad a maes y sioe yn Llanfair ym Muallt lle cynhaliwyd Eisteddfod yr Urdd yn ystod hanner tymor mis Mai. Bu amser gwych i ymwelwyr heriol i wahanol gweithgarwch corfforol a gemau ffitrwydd! Pan nad oedd yn brysur yn ddifyr, cymerodd Ffiz y cyfle i archwilio maes y sioe a gweld beth oedd ar gael!

I ddarllen mwy am Eisteddfod yr Urdd cliciwch yma!

Diddordeb mewn darllen mwy am yr hyn y mae Ffisiotherapyddion yn ei wneud? Ewch i’n post i ddarganfod mwy!

Beth sydd angen i chi fod yn ffisiotherapydd? Rydym wedi ysgrifennu am y peth ar y linc yma.

A fyddai gan eich ysgol neu grŵp ddiddordeb mewn ymweliad gan Ffiz? Byddai Ffiz yn falch o’ch cyfarfod chi a dweud wrthych chi am yrfa mewn Ffisiotherapi. Os hoffech drefnu ymweliad, e-bostiwch Natalie ar johnn8@caerdydd.ac.uk neu llenwch y ffurflen gysyllt isod.