Skip to main content
Natalie Ridler

Natalie Ridler

Physiotherapy Lecturer at Cardiff University. Darlithydd Ffisiotherapy yn Prifysgol Caerdydd.

Postiadau blog diweddaraf

Dewch i weld ni @ Eisteddfod yr Urdd, Bae Caerdydd ar 28 Mai 2019

Dewch i weld ni @ Eisteddfod yr Urdd, Bae Caerdydd ar 28 Mai 2019

Postiwyd ar 1 Mai 2019 gan Natalie Ridler

Mi fydd ein tîm yno o 10 y bore hyd at 11 o’r gloch ac o 2 i 4.30 yn y pnawn, dydd Mawrth 28 Mai. Ydych chi ar y […]

Paratoi ar gyfer Cyfweliadau Prifysgol Ffisiotherapi

Paratoi ar gyfer Cyfweliadau Prifysgol Ffisiotherapi

Postiwyd ar 10 Ionawr 2019 gan Natalie Ridler

Mae dyddiad cau terfynol am gais UCAS ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2019 yn agosáu. Ar y 15fed o Ionawr, bydd gan Brifysgolion y gwaith o adolygu […]

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd yn lansio ymgyrch ‘Gwnewch Wahaniaeth’

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd yn lansio ymgyrch ‘Gwnewch Wahaniaeth’

Postiwyd ar 12 Rhagfyr 2018 gan Natalie Ridler

Gall yr ymgyrch newydd 'Gwnewch Wahaniaeth' helpu chi gymryd eich camau cyntaf tuag at ddewis gyrfa a dod yn arwr gofal iechyd. Dysgwch am y graddau gofal iechyd amrywiol sydd […]

Cwrdd a Ffiz y ffisiotherapydd!

Cwrdd a Ffiz y ffisiotherapydd!

Postiwyd ar 26 Mehefin 2018 gan Natalie Ridler

Yn Eisteddfod yr Urdd yn Llanfair-ym-Muallt yn mis Mai, gwnaeth Ffiz ei ymddangosiad cyhoeddus cyntaf gyda ni. Ffiz yw masgot ein tîm ffisiotherapi yma yn Gyrfaoedd Ffisiotherapi. Mae ei grys […]

Dewch i weld ni @ Eisteddfod yr Urdd, Llanelwedd ar 30 Mai 2018

Dewch i weld ni @ Eisteddfod yr Urdd, Llanelwedd ar 30 Mai 2018

Postiwyd ar 29 Mai 2018 gan Natalie Ridler

Mi fydd ein tîm yno o hanner dydd hyd 1 o’r gloch ac o 2 i 4.30 yn y pnawn, dydd Mercher 30 Mai. Ydych chi ar y ffordd i […]

Gwneud cais am Brifysgol; Opsiynau TGAU & Lefel A

Gwneud cais am Brifysgol; Opsiynau TGAU & Lefel A

Postiwyd ar 25 Ebrill 2018 gan Natalie Ridler

Mewn tudalennau blaenorol, rydym eisoes wedi archwilio rôl y ffisiotherapydd, a sut i ddod o hyd i brofiad gwaith ffisiotherapi. Bydd y dudalen hon yn edrych ar gymwysterau TGAU, Safon […]

Gwneud cais am Brifysgol; Profiad Gwaith Ffisiotherapi. 

Gwneud cais am Brifysgol; Profiad Gwaith Ffisiotherapi. 

Postiwyd ar 19 Ebrill 2018 gan Natalie Ridler

Wrth wneud cais i astudio Ffisiotherapi yn y Brifysgol, mae angen i chi ddangos eich bod yn deall yn union beth yw ffisiotherapi a beth mae ffisiotherapyddion yn ei wneud. […]

Bod yn Ffisiotherapydd: Beth fydda i yn ei wneud?

Bod yn Ffisiotherapydd: Beth fydda i yn ei wneud?

Postiwyd ar 17 Ebrill 2018 gan Natalie Ridler

Mae'n amser hynod o gyffrous i fod yn gweithio fel Ffisiotherapydd. Mi fydd yna nifer o heriau ond llawer o wobrau, fwy na dim bydd yn sbri!  Byddwch yn gweithio […]

Being a Physiotherapist: What will I do?

Postiwyd ar 4 Ebrill 2018 gan Natalie Ridler

It’s an exciting time to work as a Physiotherapist. Your role is full of challenges but you’ll find it rewarding and most of all- fun! As a healthcare professional, you […]