Skip to main content

Cyfrannu

Hoffech chi gyfrannu stori i’r blog?

Ydych chi wedi astudio dramor?
Wedi cael lleoliad gwaith dros yr haf?
Hoffech chi rannu eich profiad o chwarae mewn ensemble?

Os ydych am ysgrifennu stori am unrhyw un o’r uchod, neu unrhyw syniadau eraill a allai fod gennych, cysylltwch a’r Swyddog Cyfathrebu yn yr Ysgol Cerddoriaeth.
Lauren Sourbutts – sourbuttsl1@caerdydd.ac.uk.

%d bloggers like this: