Skip to main content

Cyfres Ddarlithoedd John Bird

Rydym yn cynnal darlithoedd cyhoeddus rheolaidd sy’n cwmpasu ymchwil bresennol mewn cerddoleg, ethnnogerddoleg, cyfansoddi a pherfformio. Ceir sgyrsiau gan ddarlithwyr gwadd o’r DU a thramor, yn ogystal â staff yr Ysgol Cerddoriaeth.

Bydd Cyfres Ddarlithoedd John Bird yn dychwelyd ym mis Hydref 2019.

Mae darlithoedd blaenorol i’w gweld yma.

I gael gwybodaeth bellach am Gyfres Ddarlithoedd John Bird, cysylltwch â Dr Carlo CenciarelliHenry Morgan neu Ana Ferreira.