Dewch i gwrdd â’r Ymchwilydd – Amy Lynham, Cydymaith Ymchwil, Seicosis ac Anhwylderau Affeithiol Mawr

Posted on 20 Medi 2018 by Amy Lynham

 Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Astudiais seicoleg yn y Brifysgol am fy mod wedi fy nghyfareddu gan yr ymennydd ac ymddygiad dynol. Treuliais flwyddyn yn gweithio yng Nghanolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) yn rhan o leoliad proffesiynol, a dyma wnaeth ysgogi fy niddordeb
Read moreYsgol haf mewn ymchwil anhwylderau’r ymennydd

Posted on 3 Awst 2018 by Maria Bolla

Rwy’n fyfyriwr ail flwyddyn PhD mewn Niwrowyddoniaeth a Niwrodechnolegau yn Athrofa Dechnoleg yr Eidal yng Ngenoa (yr Eidal). Cyflwynais gais i’r ysgol haf gan fod fy ngwaith ymchwil yn seiliedig ar anhwylderau’r ymennydd, felly roeddwn yn awyddus i ddilyn cwrs am glefydau niwroseiciatrig. Yn benodol, roedd hyn yn ddiddorol iawn i fi, gan fod y
Read moreSiarad yng Ngŵyl y Gelli

Posted on 6 Gorffennaf 2018 by Dr Emma Yhnell

Rwyf wrth fy modd yn dod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o gyfathrebu gwyddoniaeth i’r cyhoedd yn gyffredinol, ac rydw i wedi cymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau ymgysylltu yn y gorffennol. Fodd bynnag, roedd cael y cyfle i siarad yng Ngŵyl y Gelli’n wahanol i unrhyw weithgaredd ymgysylltu yr ydw i erioed
Read more