Iechyd meddwl plant a’r glasoed

Deall Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Posted on 4 Ionawr 2017 by Jemma Cole

Llongyfarchiadau i’r Athro Anita Thapar, o’r Ysgol Meddygaeth, a gafodd CBE am ei gwasanaethau ym maes seiciatreg plant a’r glasoed ar restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar darddiad, datblygiad a chymhlethdodau anhwylderau niwroddatblygiadol, ac mae ganddi ddiddordeb penodol mewn cyfraniad/cydadweithio datguddiadau amgylcheddol cynnar a risgiau genetig. Yn y ffilm hon mae
Read more


Efallai fod merched yn perfformio’n well na bechgyn yn yr ysgol, ond mae eu profiad yn llawer llai hapus

Posted on 1 Medi 2016 by Kevin Smith

Mae’r trafodaethau arferol am brofiadau ysgol plant yn aml yn canolbwyntio ar lwyddiant academaidd, datblygiad personol a gwerthusiadau ysgol. Gofynnwch i athro, rhiant neu wneuthurwr polisi beth yw’r peth pwysicaf y dylai ysgol ei gynnig a bydd llawer yn ateb addysg: maen nhw am weld plant yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau fydd yn eu helpu
Read moreGweithdy Breuddwydion

Posted on 11 Awst 2016 by Hayley Moulding

Ym mis Mawrth 2016 bûm i’n ddigon ffodus i ennill y Parth Aur yn y prosiect ymgysylltu â gwyddoniaeth ar-lein, I’m a Scientist Get Me Out of Here!  Mae’r rhaglen hon yn ffordd wych o gymryd rhan mewn trafodaeth, sgyrsiau a thybiaethau mympwyol ym myd gwyddoniaeth gyda disgyblion ysgol cynradd o bob rhan o’r Deyrnas
Read more