Iechyd ac Iechyd MeddwlPa bris iechyd meddwl myfyrywr?

Posted on 9 Mai 2017 by Ben Hannigan

Yng Nghymru, mae meddyginiaethau presgripsiwn yn rhad ac am ddim. Yn Lloegr, mae’r sefyllfa’n wahanol, ac mae pob eitem ar bresgripsiwn bellach yn costio £8.60. Gellir hawlio eithriadau, gan gynnwys gan bobl sy’n 60 oed neu’n hŷn, yn iau na 16, neu’r rhai sydd rhwng 16-18 ac mewn addysg amser llawn. Mae eithriadau hefyd yn
Read more