Day: 9 Hydref 2017

MINDDS – rhwydwaith holl-Ewropeaidd ar gyfer ymchwil Anhwylderau Niwroddatblygiadol

Posted on 9 Hydref 2017 by Professor Adrian Harwood

Pan fyddwn yn sôn am ‘anhwylderau niwroddatblygiadol’ (NDD), rydym yn cyfeirio at ystod o gyflyrau iechyd meddwl a unir gan fioleg orfyffryddiadol sy’n deillio o ddatblygiad ymenyddol amharedig.  Dim ond trwy gydweithredu rhyngwladol ac ennill dealltwriaeth ddyfnach o’r hyn sy’n achosi NDD y gallwn obeithio datblygu triniaethau effeithiol i reoli – ac ryw ddydd atal
Read more