Iechyd meddwl oedolion

#MHNR2017

A waiting crowd in front of a microphone and podium
A waiting crowd in front of a microphone and podium

Fe groesawyd cynrychiolwyr i Gynhadledd Ymchwil Ryngwladol Nyrsio Iechyd Meddwl (#MHNR2017) yn Neuadd Dinas Caerdydd ar 14 ac 15 Medi 2017. Dyma’r 23ain tro i’r gynhadledd gael ei chynnal. Hwn oedd y tro cyntaf i’r gynhadledd ymweld â Chymru, a Dychmygu, Creu ac Ymchwilio oedd y thema eleni. Croesawyd papurau oedd yn pwysleisio bod angen syniadau newydd, ymchwil newydd a ffyrdd newydd o gyflwyno gwasanaethau. Yn rhan o ddigwyddiad rhagarweiniol oedd yn cynnwys André Tomlin (The Mental Elf), fe gymerodd y prif siaradwyr ran mewn gweminar cyn y gynhadledd, ac mae ar gael i’w gwylio o hyd.

Fe gafodd #MHNR2017 (neu Gynhadledd Ymchwil y Rhwydwaith Nyrsio Seciatryddol, fel yr oedd yn cael ei galw tan y llynedd) ei threfnu ar y cyd gan Academyddion Nyrsio Iechyd Meddwl y DU (MHNAUK) a’r Coleg Nyrsio Brenhinol. Mae’n parhau i fod y digwyddiad blynyddol mwyaf blaenllaw o’i fath yn y DU. Yr Athro Ben Hannigan o Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, oedd cadeirydd pwyllgor llywio’r gynhadledd eleni, a dechreuodd y gynhadledd drwy gyflwyno gair o groeso. Yn ystod y ddau ddiwrnod, roedd y prif siaradwyr yn cynnwys yr Athro Joy Duxbury, fu’n sôn am ei rhaglen ymchwil am leihau arferion cyfyngol; Dr Phil Cooper, Danny Sculthorpe a Jimmy Gittins a roddodd gyflwyniadau ysbrydoledig wrth sôn am eu profiadau personol o anawsterau iechyd meddwl a’u gwaith gyda State of Mind; Dr Jay Watts, a heriodd y rhai oedd yno i gofleidio’r syniad o ofal sydd wedi’i lywio gan drawma; yr Athro Paul French, un o ddau ddarlithydd cyntaf MHNAUK fu’n siarad am ei raglen ymchwil ym maes seicosis; Dr Michael Coffey, ail ddarlithydd cyntaf MHNAUK, fu’n sôn am yr anawsterau sy’n gysylltiedig ag asesu risg; a’r Athro Gary O’Reilly a gyflwynodd ei ymchwil am ddefnyddio gemau cyfrifiadurol fel ffordd o gynnig therapïau seicolegol i bobl ifanc ag anawsterau iechyd meddwl.

Roedd #MHNR2017 yn gyfle hefyd i academyddion Caerdydd arddangos eu gwaith ymchwil a’u gweithgareddau ymgysylltu. Fe gyflwynwyd yr astudiaeth barhaus am 3MDR sy’n edrych ar anhwylderau straen wedi trawma sy’n ymwrthod â thriniaethau, a arweinir gan yr Athro Jon Bisson. Fe gyflwynodd Ben Hannigan ddadansoddiad newydd o Brosiect Cynllunio Gofal Cydweithredol (COCAPP) am yr ymarfer a’r prosesau sy’n gysylltiedig â chydlynu gofal, ac fe gyflwynodd bapur oedd yn uno theori, dylunio a dulliau ymchwil er mwyn astudio systemau iechyd meddwl cymhleth. Fe siaradodd Dr Nicola Evans am ei gwaith gyda chydweithwyr yng Nghanada ac Awstralia yn meincnodi cymwyseddau ar gyfer nyrsys iechyd meddwl sy’n gweithio i wasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed, a bu Alicia Stringfellow a Gemma Stacey-Emile yn trafod eu gwaith hyrwyddo iechyd meddwl a lles yn Grangetown drwy brosiect y Porth Cymunedol. Fe gyflwynodd John Hyde ei ymchwil am y ffiniau rhwng timau iechyd meddwl cymunedol a’r gwasanaethau datrys argyfyngau a thriniaethau cartref.

Bydd y paratoadau ar gyfer #MHNR2018 yn dechrau cyn bo hir, a bydd y newyddion diweddaraf ar gael ar gyfrif twitter y gynhadledd.

Sylwadau

No comments.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *