Day: 12 Gorffennaf 2016

Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a chlinigwyr iechyd meddwl

Posted on 12 Gorffennaf 2016 by Dr Frances Rice

Pob Gorffennaf, mae Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg (MRC CNGG) ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnal ysgol haf ar gyfer myfyrwyr, gwyddonwyr a meddygon sy’n ystyried dilyn gyrfa ym maes iechyd meddwl a niwrowyddoniaeth. Treuliwn lawer o’n hamser yn ceisio deall beth sy’n achosi problemau iechyd meddwl cyffredin, ond difrifol,
Read more