Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Uncategorized

Ysgoloriaethau i Feddygon y Dyfodol // Scholarships for Future Medics

11 December 2014

file0001765699415Wel, newyddion da i’w adrodd heddiw! Rydw i’n hapus iawn fydd myfyrwyr o fis Medi ymlaen,  sydd yn dewis astudio Meddygaeth yn y Gymraeg yng Nghaerdydd ac Abertawe yn gallu ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Fydd y myfyrwyr hyn yn astudio o leiaf 1/3 o’r cwrs yn y Gymraeg yn cynnwys lleoliadau clinigol, twitora Cymraeg a chyfleoedd i gynnal prosiectau ymchwil yn y Gymraeg.

Mae’r anogaeth hon i astudio yn y Gymraeg yn gweddu gydag ymateb positif y Gweinidog Iechyd Yr Athro Mark Drakeford i awgrymiadau Comisiynydd y Gymraeg yn ei adroddiad diweddar ar ofynion ieithyddol Gofal Sylfaenol. Un o’r themâu cryf yn yr adroddiad yw’r angen i ddatblygu hyfforddiant sydd yn sicrhau gweithlu pwrpasol a hyderus i ofalu am gleifion yn y Gymraeg. Fyddwn yn gobeithio fod y datblygiadau hyn yn y maes Meddygaeth yn sicrhau cenhedlaeth newydd o feddygon sydd yr un mor hyderus yn eu maes clinigol yn y Gymraeg ac y maent yn y Saesneg.

Dyddiad cau ar gyfer yr Ysgoloraethau yw Mai 8fed 2015.

 

Very excited today to announce that from September 2015, applicants who wish to study Medicine at Cardiff or Swansea through the medium of Welsh will be eligible to apply for a Coleg Cymraeg Cenedlaethol Incentive Scholarship. 

These students will study at least 1/3 of the course in Welsh, including clinical placements, Welsh tutors and opportunities to undertake research projects in Welsh.

This encouragement to study in Welsh is timely with the Health Minister, Prof. Mark Drakeford, positive response yesterday to the suggestions made in the Welsh Language Commissioner’s recent report on the Welsh language in Primary Care. One of the strong themes in the report is the need to develop training that ensures a workforce confident to meet the needs of Welsh speaking patients.  These developments in medical education will ensure a new generation of doctors who are as confident working clinically with patients and colleagues in  Welsh as they are in English.

The deadline for scholarship applications is May 8th 2015.


Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *